1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Lipsko

Lipské veletrhy

Lipské veletrhy
(© Fotolia)

Veletrhy a sdělovací prostředky

Lipsko znamená komunikace. Již ve středověku se zde protínaly nejdůležitější dopravní a obchodní cesty Evropy. Z místa, kde se překládaly  ruské kožešiny a německé knihy se mezitím stal jeden z největších veletrhů na světě.
 
Z mezinárodní výměny mají prospěch také slavné lipské vysoké školy. Na Lipské univerzitě, druhé nejstarší v Německu, se vyučuje a studuje již od roku 1409. Nejpřednějším studentem Vysoké školy grafiky a knižního umění založené v roce 1764 byl Johann Wolfgang von Goethe. Tento mladý národní básník pil své pivo ve sklepě Auerbachs Keller a svým »Faustem« pomohl této hospůdce ke světové slávě.

Johann Sebastian Bach vyučoval hudbu a působil jako vedoucí kostelních sborů ve čtyřech hlavních lipských kostelech. Kromě Janových pašijí zde napsal přes 300 kantát, které se dnes hrají také na Bachově festivalu, jenž se každoročně v Lipsku koná.

Díky pestrému nakladatelskému prostředí a každoročnímu knižnímu veletrhu je Lipsko jedním z nejdůležitějších míst tiskařských a nakladatelských služeb. Počátkem července 1650 vydal lipský tiskař Timotheus Ritzsch první denní noviny na světě – »Einkommende Zeitung«. Dnes je Lipsko domovem renomovaných nakladatelství jako jsou Brockhaus, Meyer a Reclam.

Kromě dobré tradice znamená Lipsko také změnu. Byli to občané tohoto saského města s nejvyšším počtem obyvatel, kteří se v roce 1989 po tisících shromažďovali v kostele sv. Mikuláše k pondělním modlitbám a poté chodili ulicemi s transparenty nesoucími nápis »My jsme národ« a »Žádné násilí«. Byla to jejich víra v poklidný politický převrat, která nakonec strhla celou republiku a připravila půdu pro sjednocení Německa.

Marginalspalte


Illustration

© Institution