1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sasko po roce 1990

Svobodný stát Sasko po sjednocení Německa

Sjednocením Německa je v říjnu roku 1990 znovu založen Svobodný stát Sasko. Prvním předsedou vlády se stává Kurt Biedenkopf (CDU). O dva roky později získává Sasko novou ústavu. V dubnu 2002 po odstoupení Kurta Biedenkopfa jej ve funkci předsedy vlády vystřídá Georg Milbradt (CDU). Od voleb do zemského sněmu v roce 2004 vládnou strany CDU a SPD společně. 28. května 2008 předává Milbradt svůj úřad Stanislawu Tillichovi.

3. října 1990 Začleněním NDR do Spolkové republiky Německo a přistoupením k Základnímu zákonu se Sasko stává jednou ze zemí Spolkové republiky. Je obnoven svobodný stát.

14. října 1990 Volby do zemského sněmu: CDU 92 , SPD 32, PDS 17, B’90/Zelení 10, FDP 9 mandátů.

8. listopadu 1990 Složení přísahy vládního kabinetu v čele s ministerským předsedou Kurtem Biedenkopfem (CDU), zvoleným v zemském sněmu dne 27. října.

6. června 1992 Vstupuje v platnost ústava Svobodného státu Sasko.

11. září 1994 Volby do zemského sněmu s následujícím rozdělením křesel ve zmenšeném zemském sněmu: CDU 77, SPD 22, PDS 21 mandátů. Předsedou saské vlády se opět stává Kurt Biedenkopf.

19. září 1999 Potvrzení samostatné vlády CDU v Sasku v čele s Kurtem Biedenkopfem ve volbách do zemského sněmu: CDU 76, SPD 14, PDS 30 mandátů.

16. ledna 2002 Kurt Biedenkopf oznamuje své odstoupení z funkce předsedy vlády k 18. dubnu.

18. dubna 2002 Předsedou saské vlády je zvolen Georg Milbradt (CDU).

19. září 2004 Ve volbách do zemského sněmu ztrácí CDU absolutní většinu. Vzniká koalice s SPD. Rozdělení křesel: CDU 55, PDS 31, SPD 13, NPD 12, FDP 7, Zelení 6. 10. listopadu je Georg Milbradt potvrzen ve funkci předsedy vlády.

14. dubna 2008 Georg Milbradt oznamuje předání svých funkcí předsedy vlády a stranického předsedy saské CDU k 24., resp. 28. květnu.

28. května 2008 Novým předsedou vlády Svobodného státu Sasko se stává Stanislaw Tillich (CDU).

30. srpna 2009 Volby do zemského sněmu s následujícím rozdělením křesel: CDU 58, LEVICE 29, FDP a SPD nyní 14, Zelení 8, NPD 7. Vzniká koalice s FDP. 29. září 2009 je Stanislaw Tillich (CDU) znovu zvolen předsedou vlády.

Marginalspalte


Illustration

© Institution