1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sasko v letech 1945–1990

Poválečné období a NDR

V červenci 1945 se Sasko stává součástí sovětské okupační zóny a získává novou ústavu. Po vzniku Německé demokratické republiky dochází ke zrušení jednotlivých zemí. Sasko se dělí na kraj Drážďany, Lipsko a Saská Kamenice/Karl-Marx-Stadt. Lidové povstání 17. června 1953 je také v Sasku brutálně potlačeno. Mírová revoluce v roce 1989 má svůj počátek v Sasku. Tzv. pondělní demonstrace proti vládě SED se šíří z Lipska, Plauen a Drážďan do celé NDR a přispívají rozhodující měrou ke konci režimu strany SED.

3. července 1945 Sasko se stává součástí sovětské okupační zóny (SBZ).

9. července 1945 Vytvoření zemské správy pod vedením Rudolfa Friedrichse (SPD/1946 SED).

20. října 1946 Volby do zemského sněmu: SED 59 mandátů, LDPD 30, CDUD 28, Bauernhilfe 2, Kulturbund 1 mandát.

28. února 1947 Schválení nové saské ústavy v zemském sněmu.

7. října 1949 Založením Německé demokratické republiky (NDR) se Sasko stává jednou ze zemí NDR.

23. července 1952 Zrušení zemí NDR v rámci správní reformy. Sasko je rozděleno na kraje Drážďany, Lipsko a Saská Kamenice (1953–1990: Karl-Marx-Stadt).

17. června 1953 Zhořelec a Nízké jsou centrem lidového povstání, které je také zde brutálně potlačeno.

1989 Tzv. pondělní demonstrace proti vládě SED se šíří z Lipska, Plavna a Drážďan do celé NDR. Mírová revoluce ukončuje vládu strany SED.

18. března 1990 V NDR se volí první svobodná lidová komora. Vítězem voleb je »Aliance pro Německo«, volební koalice složená z Křesťansko-demokratické unie (CDU-Ost), Německé sociální unie (DSU) a Demokratického hnutí (DA).

1. července 1990 Vstupuje v platnost měnová, hospodářská a sociální unie mezi SRN a NDR.

Marginalspalte


Illustration

© Institution