1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Národní socialismus 1933-1945

Sasko pod nadvládou hákového kříže

V rámci »zrovnoprávňování zemí« se Hitlerův důvěrník Martin Mutschmann stává říšským místodržícím v Sasku. 30. ledna 1934 přestává Svobodný stát Sasko existovat jako samostatný právní stát poté, co zemská vláda postoupila svá výsostní práva Říši. Za Mutschmanna, jednoho z nejmocnějších politiků v zemi v době nacistického Německa, dochází v Sasku od října 1938 k masovým deportacím tisíců Židů. Sasko však bylo také centrem odporu proti národním socialistům. Například lipská skupina Schumann-Engert-Kresse patřila v letech 1943/44 k nejaktivnějším odbojovým organizacím v Německu. Ve 2. světové válce utrpí Sasko těžké ztráty, přičemž zničení Drážďan vejde do dějin jako zvláštní symbol válečných hrůz.

10. března 1933 Sesazení vlády na základě Nařízení k ochraně lidu a státu (28. 2.), říšským komisařem je jmenován Manfred von Killinger (NSDAP).

květen 1933 V důsledku »zrovnoprávňování zemí« se Sasko dostává do područí říšského místodržícího a nacionálního socialisty Martina Mutschmanna. Předsedou vlády se stává von Killinger.

30. ledna 1934 Na základě zákona o nové struktuře Říše je rozpuštěn zemský sněm. Zemská vláda postupuje svá výsostní práva říšské vládě. Tím přestává existovat Svobodný stát Sasko jako samostatný právní stát.

od roku 1934 Nacionální socialisté zavírají své politické soupeře v Sasku mimo jiné do věznic v Budyšíně a Waldheimu a vojenského vězení v Trhové (Torgau). V Bernburgu a v ústavu Pirna-Sonnenstein zemřou v rámci výkonu eutanázie desetitisíce postižených lidí. Koncentrační tábory se nacházejí mj. na hradě Hohnstein, v pevnosti Königstein a Koldice (Colditz). Odsunem 5 000 lipských Židů (v Lipsku žilo 15 000 z celkem 23 000 saských Židů) do Polska začínají v říjnu 1938 masové deportace.

1939–1945 Ve druhé světové válce utrpí Sasko těžké ztráty na lidských životech a kulturních statcích. Symbolem válečných hrůz se stává zničení Drážďan (13. až 15. února 1945).

duben/květen 1945 Obsazení sovětskými a částečně také americkými (do 1. července 1945) vojenskými oddíly.

Marginalspalte


Illustration

© Institution