1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Kabinet

Kabinet se skládá z předsedy vlády a státních ministrů. Společně tvoří státní vládu. Předseda vlády přitom určuje směrnice politiky. Státní ministři plní své úkoly v rámci těchto směrnic samostatně a na vlastní odpovědnost. Mohou dát podnět ke změně směrnic. Předseda vlády může jmenovat státní tajemníky jako další členy státní vlády.

Kabinet schvaluje návrhy zákonů a jiné předlohy pro zemský sněm, jakož i právní nařízení státní vlády. Dalšími důležitými tématy, kterými se státní vláda jako grémium zabývá, jsou iniciativy Spolkové rady, hlasování ve Spolkové radě, státní a mezinárodní smlouvy. Kabinet navíc přijímá usnesení ohledně všech otázek a žádostí, která mají zásadní význam pro Sasko nebo to pro ně předepisuje ústava či některý zákon.

Státní ministři

Martin Dulig

Státní ministr hospodářství, práce a dopravy

K hlavním úkolům Martin Dulig patří podpora saského hospodářství a regionální rozvoj struktur.

Markus Ulbig

Státní ministr vnitra

Markus Ulbig je odpovědný za prostorové plánování a bezpečnost a pořádek ve Svobodném státě Sasko a za správní reformu.

Prof. Dr. Georg Unland

Státní ministr financí

Prof. Dr. Georg Unland dohlíží na příjmy, výdaje a majetek Svobodného státu Sasko.

Sebastian Gemkow

Státní ministr spravedlnosti

Sebastian Gemkow je odpovědný za právní bezpečnost Svobodného státu Sasko a za spolupráci s Evropskou unií.

Brunhild Kurth

Státní Ministryně školství

Brunhild Kurth se stará o otevřený, spravedlivý a výkonný vzdělávací systém.

Dr. Eva-Maria Stange

Státní ministryně pro vědu a umění

Dr. Eva-Maria Stange koordinuje péči o umění a kulturu a vytváří rámec pro výzkum a vědu na univerzitách, vysokých školách, odborných vysokých školách a profesních akademiích ve Svobodném státě Sasko.

Barbara Klepsch

Státní ministryně sociálních věcí a ochrany spotřebitele

Barbara Klepsch se stará o sociální záležitosti občanů. K tomu patří především oblast zdraví, rodiny a rovnosti příležitostí.

Thomas Schmidt

Státní ministr životního prostředí a zemědělství

Thomas Schmidt se stará o záležitosti venkova a ochrany životního prostředí.

Petra Köpping

Státní ministryně pro rovnoprávné postavení a integraci

Do oblasti působnosti státní ministryně pro rovnoprávné postavení mužů a žen a integraci imigrantů spadá politika rovnoprávnosti, zejména zlepšení rovnosti šancí žen a mužů na pracovním trhu, a dále integrace po přistěhování.

Dr. Fritz Jaeckel

Státní ministr a šéf státní kanceláře

Státní ministr Dr. Fritz Jaeckel podporuje předsedu vlády při vytváření směrnic politiky a v oblastech, v nichž má státní kancelář vlastní kompetence. K tomu patří mimo jiné mediální politika.

Marginalspalte


Illustration

Obrat'te se na nás

Kancelář pro občany

 • SymbolAdresa pro návštěvy:
  Sächsische Staatskanzlei
  Archivstraße 1
  01097 Dresden
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 10 80
 • SymbolKancelář pro občany

Mluvčí vlády

Ralph Schreiber

 • SymbolPoštovní adresa:
  01095 Dresden
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 13 01
 • SymbolFax:
  (+49) (0)351-5 64 13 09
 • Symbolpresse@sk.sachsen.de
© Institution