1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Saská státní kancelář

Saská státní kancelář

Saská státní kancelář
(© SK)

Státní kancelář podporuje předsedu vlády ve výkonu funkce. Zhruba 240 zaměstnanců zde připravuje politické základy k tomu, aby Sasko bylo moderní a inovativní, světu otevřenou zemí uprostřed Evropy.

Osoby a funkce

Co dělá předseda vlády?

Předseda vlády určuje směrnice saské zemské politiky a nese za ni odpovědnost. Zastupuje Svobodný stát Sasko navenek a povolává a propouští ministry a státní tajemníky.

Jaký dopad má na občana jednání státu?

Tato otázka směřuje k vedoucímu státní kanceláře a státnímu ministrovi Dr. Fritz Jaeckel. Koordinuje práci státní kanceláře, ministerstev a Saského zemského sněmu. Kromě toho podporuje předsedu vlády v oblastech politiky, v nichž má státní kancelář vlastní kompetence, např. v oblasti mediální politiky.

Kdo zastupuje Svobodný stát Sasko v Berlíně a Bruselu?

Erhard Weimann je státní tajemník a zmocněnec Svobodného státu Sasko u Spolku a vedoucí zemských zastupitelstev Svobodného státu Sasko v Berlíně a Evropské kanceláře saských komun v Bruselu.

Úkoly a kompetence

Kompetence a organizace

Ve státní kanceláři se sbíhají nitky saské politiky. Státní kancelář připravuje směrnice politiky, utváří vztahy ke Spolku a k dalším spolkovým zemím a kontroluje, zda jsou schválené zákony v souladu s ústavou.

Sasko v Berlíně

Zemské zastupitelstvo Svobodného státu Sasko u Spolku (zkráceně nazývané také Zemské zastupitelstvo Saska) hájí zájmy Svobodného státu Sasko na spolkové úrovni. Proto je ve spojení s Německým spolkovým sněmem, se spolkovými ministerstvy, frakcemi a stranami, ale také se zastupitelstvy ostatních zemí.

Sasko v Bruselu

Evropská kancelář saských komun v Bruselu udržuje styk s institucemi EU, se stálými zastupitelstvy a ostatními organizacemi a spolky Evropské unie.

Marginalspalte


Illustration

Obrat'te se na nás

Kancelář pro občany

 • SymbolAdresa pro návštěvy:
  Sächsische Staatskanzlei
  Archivstraße 1
  01097 Dresden
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 10 80
 • SymbolKancelář pro občany

Mluvčí vlády

Ralph Schreiber

 • SymbolPoštovní adresa:
  01095 Dresden
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 13 01
 • SymbolFax:
  (+49) (0)351-5 64 13 09
 • Symbolpresse@sk.sachsen.de
© Institution