1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saská státní kancelář – pestrá historie budovy

Saská státní kancelář se nachází v takzvané „Ministerské radě“, v budově dřívějších královských ministerstev vnitra, spravedlnosti a kultu a veřejného vyučování. Novobarokní stavba vznikla v letech 1900 až 1904 jako pandán k protilehlému ministerstvu financí.

Užívání budovy

Budova a její využití

Rychle se měnící historii Svobodného státu Sasko lze sledovat také na užívání budovy ministerstva na Novoměstském břehu, dnešním sídle Saské státní kanceláře a Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL).

Projekt a stavba

Projekt a stavba

»Když knížecí skvosty a vzkvétající měšťanstvo na začátku 18. století ozdobily Drážďany těmi nejnádhernějšími stavbami, na Nové město ležící na pravém břehu Labe se příliš nemyslelo«, napsal Dr. Ing. Mackowsky ve spise o vzniku a užívání budovy, vydaném v roce 1907 vedením stavby.

Historická podoba

Historická podoba

Architektonický styl je třeba zařadit k novobaroku, přičemž jednotlivé prvky nesou znaky secese. S ohledem na okázalé barokní stavby v historickém centru města a na budovu ministerstva financí stojící hned naproti byl ke stavbě zvolen pískovec z údolí Alte Poste.

Rekonstrukce a opravy

Rekonstrukce a opravy

Budova ministerstva byla během druhé světové války poškozena mnohem méně než četné jiné historické stavby v Drážďanech. Po skončení války však již poměry v budově nevyhovovaly nárokům na sídlo státní vlády a jejích ministerstev.

Marginalspalte


Illustration

© Institution