1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sasko v Berlíně

Sasko v Berlíně

Sasko v Berlíně
(© Saská státní kancelář)

Svobodný stát Sasko se prostřednictvím Spolkové rady podílí na spolkovém zákonodárství. Na spolkové úrovni je tedy třeba napomáhat veškerým důležitým politickým procesům. Jde o udržování styku s Německým spolkovým sněmem, se spolkovými ministerstvy, politickými frakcemi a stranami, ale také s dalšími zeměmi.

Mnoho oblastí, ve kterých mají kompetence spolkové země (a nikoli Spolková republika), lze v dnešní době správně utvářet jen tehdy, když více spolkových zemí začne sdílet jednu společnou úpravu. Platí to například o rozhlasu, odpadovém hospodářství, územním plánování nebo péči o lužickosrbskou kulturu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution