1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Úkoly Státní kanceláře

Podpora předsedy vlády

Státní kancelář podporuje předsedu vlády v následujících oblastech:

 • určování politických směrnic,
 • zásadní otázky spolkové a zemské ústavy v rámci kompetencí předsedy vlády s ohledem na čl. 63 odst. 1 saské ústavy,
 • zásadní otázky týkající se území státu a jeho rozdělení,
 • vztahy se Spolkovou republikou a s dalšími spolkovými zeměmi se zastoupením v Berlíně,
 • styk státní vlády s veřejností,
 • prověřování schválených zákonů s ohledem na jejich soulad s ústavou v rámci kontrasignace předsedy vlády podle čl. 7 odst. 1 první věty ústavy,
 • korespondence a komunikace se saským zemským sněmem,
 • příprava jednání kabinetu a konferencí předsedů vlád,
 • všeobecné otázky týkající se státní správy, včetně organizace a úkolů úřadů a struktury správy,
 • záležitosti udělování milostí, je-li k tomu předseda vlády kompetentní,
 • záležitosti týkající se záznamů z jednání a konzulární záležitosti,
 • mediální právo a politika,
 • zemský personální výbor,
 • záležitosti týkající se vyznamenání a státního znaku,
 • regionální partnerství a mezinárodní vztahy,
 • přeshraniční spolupráce s vládami sousedních států České republiky a Polské republiky,
 • podpora práce euroregionů.

Marginalspalte


Illustration

Obrat'te se na nás

Kancelář pro občany

 • SymbolAdresa pro návštěvy:
  Sächsische Staatskanzlei
  Archivstraße 1
  01097 Dresden
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 10 80
 • SymbolKancelář pro občany

Mluvčí vlády

Ralph Schreiber

 • SymbolPoštovní adresa:
  01095 Dresden
 • SymbolTelefon:
  (+49) (0)351-5 64 13 01
 • SymbolFax:
  (+49) (0)351-5 64 13 09
 • Symbolpresse@sk.sachsen.de
© Institution