1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Státní tajemník Erhard Weimann

Erhard Weimann zastupuje Sasko v Berlíně a Bruselu

Erhard Weimann zastupuje Sasko v Berlíně a Bruselu
(© Státní kancelář)

Erhard Weimann (54) je státním tajemníkem a zmocněncem Svobodného státu Sasko u Spolku a vedoucím zemských zastupitelství Svobodného státu Sasko v Berlíně a Evropské kanceláře saských komun v Bruselu.

Erhard Weimann, narozený 17. dubna 1954 ve Würzburgu, studoval v letech 1973 až 1975 na Odborné vysoké škole pro veřejnou správu ve městě Kehl am Rhein a je diplomovaným správním hospodářem. V letech 1975 až 1978 pracoval ve vládním prezidiu v Karlsruhe a od roku 1979 do roku 1983 na ministerstvu vnitra Bádenska-Württemberska. Erhard Weimann působil v letech 1983 až 1990 v bádensko-württemberském zemském sněmu jako parlamentní poradce předsedy frakce (parlamentní rada).

V letech 1990 až 1993 pracoval Weimann jako frakční jednatel a vedoucí parlamentní poradenské služby frakce CDU Saského zemského sněmu a v letech 1993/1994 byl zemským jednatelem CDU v Bádensko-Württembersku. V letech 1994 až 2008 působil opět jako frakční jednatel a vedoucí parlamentní poradenské služby frakce CDU Saského zemského sněmu.

Erhard Weimann je ženatý, má tři děti a od ledna 1990 žije v Sasku.

Marginalspalte


Illustration

© Institution