1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Pozadí

Podle koaliční dohody o vytvoření zemské vlády pro 5.legislativní období  Saského zemského sněmu má být v sousedních regionech, mezi jinými v České republice založena kontaktní kancelář. Dne 18.června 2012 byla Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze otevřena.

Založením Kontaktních kanceláří v Praze a Vratislavi (Wrocław) nyní ještě prohloubí Svobodný stát Sasko partnerské vztahy se sousedními státy. Nové projekty a sladění s množstvím témat  průběžně a přímo v místě je možné  s polskými a českými partnery z oblasti politiky, hospodářství, vědy, kultury a vzdělávání. Tím se Kontaktní kanceláře stanou důležitými koordinátory a multiplikátory bilaterální přeshraniční spolupráce.

Široké spektrum úkolů Kontaktních kanceláří v místě přitom zahrnuje množství témat. Předmětem činnosti Kontaktních kanceláří budou všeobecné otázky politické a správní spolupráce,  stejně jako úkoly v oblastech jako je hospodářství, věda, vzdělávání, kultura a výměny mládeže.

Marginalspalte


Illustration

Kontakt

Kontaktní osoba

Dr. David Michel

© Institution