1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Místo Praha – Lužický seminář, Malá Strana

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze
(© Gebäude: fotolia/HPW)

Od roku 2004, kdy se začalo uvažovat o zřízení saské Kontaktní kanceláře v Praze, se pozornost zaměřila na Lužický seminář, budovu úzce svázanou se saskými dějinami. Podstatnou roli hrála možnost vtažení spolku Domowina, který má blízké vztahy ke Společnosti přátel Srbů v Praze. Tato společnost má své sídlo v přízemí domu a spravuje zde i proslulou Hornikovu knihovnu.

Lužický seminář byl v Praze založen v roce 1728 dvěma bratry, katolickými duchovními Měrćinem a Jurijem Šimonovými a po mnoho generací byl vzdělávacím centrem mladých Srbů. Základy svého vzdělání zde získaly významné srbské osobnosti, jako například publicista a nakladatel Dr. Jan Pětr Jordan a teolog, dramatik a básník Jakub Bart-Ćišinski. V roce 1922 prodalo míšeňské biskupství tento dům městu Praze. Dnes je ve vlastnictví Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Památkově chráněná budova se nachází v bezprostřední blízkosti Malostranské mostecké věže u Karlova mostu. Rohový dům, který stojí na rozhraní ulic Míšeňské a U Lužického seminář, dal své jméno i celé ulici souběžně směřující k Vltavě. Dům je nepřehlédnutelný, což podtrhuje také socha sv. Petra v životní velikosti umístěná na úrovni prvního patra.

Dějiny v přehledu

 • 1727 založení Školy katolické teologie (Lužických Srbů podřízené pražskému arcibiskupovi)
 • 1923 nově vzniklé míšeňské biskupství prodává budovu městu Praze
 • 1945 sídlo Kruhu přátel Lužických Srbů
 • Do roku 1956 studentská ubytovna pro Srby
 • 1956 převedení studijního oboru sorabistika z Prahy do Lipska
 • 1960 převedení do majetku státu; od té doby využívá budovu Ministerstvo školství a kultury Československé socialistické republiky (od r. 1993 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)
 • v přízemí dále sídlí Kruh přátel Lužických Srbů a srbská Hornikova knihovna
 • 1998 oprava domu
 • 2002 poškození knihovny následkem povodní
 • 2009 znovu vysvěcení knihovny

Marginalspalte


Illustration

Kontakt

Kontaktní osoba

Dr. David Michel

© Institution