1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Úkoly Kontaktní kanceláře – Praha

Úkoly saské Kontaktní kanceláře Praha se soustřeďují především na regionální spolupráci a na vybudování a zajištění pracovních kontaktů.

Kontaktní kancelář má splnit zejména následující funkce:

 • Zastupování Svobodného státu Sasko / reprezentace vlády
 • Prezentace Saska v zahraničí
 • Posilování hospodářské spolupráce
 • Místo setkávání s nabídkou vzdělávání a kulturních akcí
 • Podpora saských institucí v jejich aktivitách v českých regionech
 • Místo prvního kontaktu pro české instituce, podnikatele a společenské aktéry, kteří chtějí spolupracovat se Saskem
 • Informace o saských turistických cílech a nabídkách
 • Koordinace a podpora záměrů v oblasti dopravy
 • Pro tyto úkoly je trvale v místě k dispozici kontaktní osoba, zástupce Svobodného státu

Marginalspalte


Illustration

Kontakt

Kontaktní osoba

Dr. David Michel

© Institution