1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Pozdrav ze Saska Ministerský předseda Stanislaw Tillich »Sasko a jeho sousedé«

Sasko a Česká republika jsou již více než dvě desetiletí úzce spojeny mnohostrannými přeshraničními vztahy. Společné členství v Evropské unii nás ještě více semknulo. Stále silněji jsme si přitom vědomi, že klíč k dobré budoucnosti leží v meziregionální spolupráci. Sasko-český region byl kdysi nejvíce průmyslově rozvinutým regionem v Evropě a má nyní šance na tuto tradici navázat.

„Společná deklarace mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou“ otevřela před dvaceti lety možnosti, které jsme účinně využili. S „pevnou“ adresou Svobodného státu v České republice prohlubujeme vztahy v regionu.

Kontaktní kancelář, jejíž sídlo v „Lužickém semináři“ v Praze zdůrazňuje dlouhou historii sasko-českých styků, přebírá mnohostranné úkoly: především umožní politické, hospodářské, vědecké a kulturní kontakty mezi dvěma zeměmi, které jsou si v mnoha ohledech velmi podobné.

Využijme těchto kontaktů a vytvořme ze středu Evropy, ze Saska a České republiky jeden z hospodářsky nejsilnějších a nejatraktivnějších regionů kontinentu. Saská Kontaktní kancelář v Praze je připravena účinně pomoci všem zájemcům, všem, kteří se chtějí angažovat.

Marginalspalte


Illustration

Kontakt

Kontaktní osoba

Dr. David Michel

© Institution