1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Informace pro návštěvníky

Zasedací sál

Zasedací sál
(© Saská státní kancelář)

Zemské zastupitelství Saska sídlí od roku 1999 v budově bývalé státní pojišťovny NDR. Spolková republika ji zakoupila v souvislosti se změnou sídla vlády, jež se přesunula z Bonnu do Berlína, a nechala ji od základů zrenovovat. Opravy trvaly 16 měsíců. Aby budova vyhovovala požadavkům na moderní úřad a aby vznikly reprezentativní prostory, byla budova přestavěna a některé části nově přistaveny. Tyto práce byly provedeny ve spolupráci s památkovým úřadem, neboť budova je památkově chráněna.

Nemovitost se nachází v geometrickém a historickém středu Berlína, poněkud stranou od sídla Spolkové rady a dalších spolkových a zemských úřadů. Ulice Brüderstraße leží v jedné z nejstarších čtvrtích Berlína v části Cölln bývalého středověkého dvojměstí Cölln-Berlín. Dříve se nazývala Brüdergasse (ulice Bratří) a byla pojmenována podle obyvatel dominikánského kláštera založeného v roce 1297.

Marginalspalte


Illustration

© Institution