1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Úkoly

Zastupování zájmů a reprezentování

Státní kancelář zastupuje zájmy Svobodného státu Sasko u Spolkové republiky v Berlíně. K úkolům zemského zastupitelství ve spolkovém hlavním městě nepatří pouze příprava a koordinace politické práce Saska ve Spolkové radě. Kancelář také reprezentuje svobodný stát a je tak něčím jako „výkladní skříní“ ve spolkovém hlavním městě: Rozmanitost Saska představuje řada akcí a prezentace v nadregionálních zařízeních. Zároveň jsou prostory zemského zastupitelství informačním místem a místem k setkávání lidí z oblasti politiky, ekonomické sféry, vědy, kultury a médií.

Zastupitelství doprovází zákonodárnou činnost Spolkové republiky a vydávání nařízení. Saským státním ministerstvům podává zprávu o stavu řízení ve všech stádiích a grémiích, jako např. ve Spolkovém sněmu, na spolkových ministerstvech, v politických frakcích, výborech a pracovních skupinách.

Zemský zastupitel je členem Stálé rády, orgánu Spolkové rady, a udržuje tak spojení mezi zemskou vládou a Spolkovou republikou.

Zastupitel a jeho spolupracovníci udržují stálý kontakt s

 • spolkovými ministerstvy a jejich úředníky,
 • výbory Spolkového sněmu a Rady,
 • členy politických frakcí a pracovních skupinam,
 • jednotlivými poslanci Spolkového sněmu,
 • dalšími zemskými zastupitelstvími,
 • pracovníky zahraničních konzulátů a velvyslanectví,
 • tiskem,
 • rozhlasem a televizí,
 • politickými stranami,
 • církvemi,
 • spolky,
 • dalšími zástupci zájmů (lobby).

Marginalspalte


Illustration

© Institution