1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Historická podoba

Západní křídlo s ministerstvem kultu a veřejného vyučování

Západní křídlo s ministerstvem kultu a veřejného vyučování
(© Budova ministerstev v Drážďanech (1907) / Saská státní kancelář)

Architektonický styl je třeba zařadit k novobaroku, přičemž jednotlivé prvky nesou znaky secese. V roce 1907 byl vedením stavby vydán spis o vzniku a užívání budovy, v němž Dr. Ing. Mackowsky píše, že zadavatelé stavby si přáli takovou architekturu, »která by zralejšími formami domácího baroka hovořila také o minulých dobách, a tím novou budovu přiblížila srdci lidu«. S ohledem na okázalé barokní stavby v historickém centru města a na budovu ministerstva financí stojící hned naproti byl ke stavbě zvolen pískovec z údolí Alte Poste.

Začlenění do městského prostoru ovlivnily tři faktory stavebního pozemku: Poloha u Labe a Karolina mostu a rovněž plánované využití třemi ministerstvy. Čelní strana budovy zabírá 154 metrů na břehu Labe. Zde se také nachází hlavní vstup, kterým se v roce 1905 vcházelo do budovy ministerstva vnitra, nejvýznamnějšího ze tří ministerstev sídlících v této budově. Ke dvěma podélným stavbám, spojeným vyzdviženou příčnou budovou, přiléhají po obou stranách různě dlouhá postranní křídla. Zde se nacházely vchody do zbývajících ministerstev: Na náměstí Carolaplatz byl vstup na ministerstvo kultu a veřejného vyučování, z dnešní Archivstraße se vcházelo na ministerstvo spravedlnosti. Ze zadní strany se budova otevírá městu jakýmsi atriem. To však nikdy nesloužilo svému účelu a představuje spíše rozšíření prostoru ulice.

Z pohledu od Karolina mostu tvořícího středovou osu měla být tato budova ministerstva protiváhou mohutného ministerstva financí. Samostatné prvky byly proto téměř úplně vynechány a byl vybudován těžký sokl a přízemí. Ostatní nadzemní podlaží jsou od přízemí oddělena pouze průběžnými lizénami. Ornamenty se nacházejí jen na několika vybraných místech na středových rizalitech čtyř průčelí. Po stranách portálů zdobí fasádu dvě lví hlavy, uprostřed dveřní klenby je znak Saska. Další figurální ozdoba se vztahuje k jednotlivým správním oblastem tří starých ministerstev. Aby se trochu zmírnila enormní délka stavby, byly zvýrazněny a vytaženy nárožní objekty. Stejně tak je vytažený i světlík v centrální vstupní hale středové budovy. Čelo haly bylo korunováno tehdejším státním symbolem: Saskou královskou korunou.

Také při vytváření interiéru vsadili architekti na relativně jednoduché a věcné formy, aniž by se vytratil zamýšlený dojem opory státu. Ve velkých klenbách centrální haly, vysoké 25 metrů, jsou jako vrcholové klenáky umístěny městské znaky starých okresních hejtmanství: Drážďan, Lipska, Saské Kamenice, Cvikova a Budyšína. Dále zde nalezneme zvířecí symboly kohouta, orla, sovy a havrana, značící bdělost, sílu, moudrost a chytrost. V horních čelních obloucích se vždy nachází pelikán krmící mláďata, který symbolizuje státní péči. Barokně rozevlátý štít nad vstupními dveřmi do zasedacího sálu je ozdoben úlem jako symbolem píle.

Velký zasedací sál ve středové ose severního křídla v prvním patře měl také nejnáročněji a nejreprezentativněji vybavený interiér. Oválný půdorys sálu je opatřen Monierovou klenbou, do níž je vyhloubeno osm výklenků s lunetami. Deset metrů vysoký sál je do výšky tří metrů obložen deskami z dubového tmavočerveně mořeného dřeva. Výklenky a skelet byly nabarveny namodro, stropní klenba nazeleno. Rozevláté květinové prvky v malbách ukazují na vliv secese.

Marginalspalte


Illustration

© Institution