1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Projekt a stavba

»Canaletto, který nám na svých obrazech předkládá tato velká stavitelská díla, vypovídá jen málo o krásách této strany řeky«
Pohled na zadní trakt centrální budovy

Pohled na zadní trakt centrální budovy
(© Budova ministerstev v Drážďanech (1907) / Saská státní kancelář)

»Když knížecí skvosty a vzkvétající měšťanstvo na začátku 18. století ozdobily Drážďany těmi nejnádhernějšími stavbami, na Nové město ležící na pravém břehu Labe se příliš nemyslelo«, napsal Dr. Ing. Mackowsky ve spise o vzniku a užívání budovy, vydaném v roce 1907 vedením stavby. Oblast položená proti proudu Labe nad pomníkem Zlatého jezdce koncem 19. století vskutku nepřekypovala urbanistickou a architektonickou krásou: Naproti Brühlově terase lemovala břeh Labe řada vojenských staveb a vozových kůlen.

Po založení Německé říše v roce 1871 bylo severně od Drážďan vybudováno nové vojenské městečko, a tím se ve středu města uvolnil prostor pro ambiciózní urbanistické záměry vzestupujícího Saského království. Již v roce 1877 vypsal Carl Adolph Canzler, vrchní zemský stavitel pověřený ministerstvem financí Saského království, celoněmeckou soutěž na vytvoření návrhu nové městské části. Soutěž skončila neúspěšně, ačkoli bylo předloženo 76 návrhů. Důvodem pravděpodobně bylo chybějící funkční zadání pro nové stavby. Pamatovalo se pouze na zahrnutí nového mostu přes Labe. Většina zúčastněných architektů navrhla dvě monumentální budovy při ústí nového mostu: Ministerstvo financí a Ministerskou radu.

Až o deset let později, když si špatné podmínky v sídle ministerstva vnitra a kultu Saského království vynutily výstavbu nové budovy, získaly plány konkrétnější podobu. Tato ministerstva sídlila do té doby v takzvaném „Ministerském hotelu“, tedy v budově kancléřství na Schlossstraße, jejíž prostory byly stísněné a příliš tmavé. Tehdy byl tajný stavební rada Edmund Waldow pověřen výstavbou nové budovy pro ministerstva. První náčrty předložil v červnu 1899 a o zahájení stavby rozhodl zemský sněm ještě v zasedacím období 1899/1900. Vedle Edmunda Waldowa byl stavbou pověřen zemský stavební inspektor Friedrich Auster a architekt Heinrich Tscharmann. První výkop byl proveden 6. srpna 1900. Jednotlivé stavební fáze probíhaly bez problémů, a původně odhadovanou pětiletou dobu výstavby se tak podařilo zkrátit o tři čtvrtě roku. 4. července 1903 byla na světlík centrální budovy posazena saská koruna, v listopadu 1904 pak již bylo dokončeno stěhování ministerstev. Z ekonomických důvodů bylo navíc do nové Budovy ministerstev umístěno ministerstvo spravedlnosti.

Podařilo se nejen urychlit dobu výstavby, ale také snížit plánované náklady. Výstavba drážďanské Budovy ministerstev tak byla ve srovnání s podobnými stavbami relativně levná. Do budovy dlouhé 154 metrů, široké 67 metrů a vysoké 25 metrů byly investovány 4 305 000 marek. Přestavěný prostor činí 589 63 kubických metrů. Výstavba říšského soudu v Lipsku, zbudovaného zhruba ve stejné době, spolkla částku 5 902 000 marek, přičemž přestavěný prostor činí pouze 132 156 kubických metrů.

Marginalspalte


Illustration

© Institution