1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Budova a její využití

Pokoj pro přijímání hostů na Ministerstvu zahraničních věcí

Pokoj pro přijímání hostů na Ministerstvu zahraničních věcí
(© Budova ministerstva v Drážďanech (1907) / Saská státní kancelář)

Bohatou historii Svobodného státu Sasko lze pozorovat na využívání budovy ministerstva na Novoměstském břehu, dnešního sídla Saské státní kanceláře a Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství (SMUL). Když se kolem roku 1900 začalo rýsovat, že špatně osvětlené a příliš malé služební místnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury a státního vzdělávání již nejsou vhodné k vykonávání administrativní práce, rozhodlo tehdejší Saské království, že bude pro tato ministerstva postavena nová budova. Budovu tedy po jejím dokončení v roce 1904 využívala až do konce první světové války jako své sídlo tato dvě ministerstva a dále Královské ministerstvo spravedlnosti. Již od počátku byla budova koncipována pro Ministerskou radu a měla tedy tři hlavní vchody.

Po zániku monarchie a založení Svobodného státu Sasko v roce 1918 využívala tuto budovu ministerstva dále – z označení byl jen vyškrtnut přídavek »královské«. V bouřlivém období Výmarské republiky se během dvou let od roku 1925 ministerstva do této budovy nejprve nastěhovala a pak zase vystěhovala. Mezi lety 1927 a 1934 sloužila budova současně hned sedmi ministerstvům. Kromě Ministerské rady a Státní kanceláře zde sídlilo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociální péče, Ministerstvo hospodářství a Ministerstvo lidového vzdělávání.

V průběhu sjednocování zemí v národně socialistickém Německu přestal v roce 1935 Svobodný stát Sasko jako samostatný právní stát existovat a zemská vláda musela postoupit říši svá výsostná práva. Rozpuštěno bylo také Saské ministerstvo zahraničních věcí. O rok později musela budovu vyklidit zbývající ministerstva. Místo toho budovu využíval místodržící Hitlera v Sasku Martin Mutschmann jako sídlo referenta pracovního boje NSDAP nacistického vedení Saska. Od roku 1936 do roku 1945 v budově sídlil Zemský úřad těsnopisu, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo hospodářství a práce. V posledních letech války zde sídlily zemské úřady, Říšský místodržící v Sasku, Úřad pro bydlení a osídlování, Úřad plánování a Zemědělský úřad.

Po druhé světové válce sloužila poničená budova jako sídlo policejního prezidia v Drážďanech. Od roku 1950 budovu využívala zemská vláda Saska mimo jiné jako sídlo Ministerstva lidového vzdělávání, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva venkova a lesnictví, dokud nebyly země jako správní jednotky v roce 1952 opět zrušeny – tenkrát na pokyn vlády SED ve Východním Berlíně. Poté zde až do Mírové revoluce v roce 1989 sídlila rada okresu Drážďany.

V přelomovém roce 1990 působil v budově okresní správní úřad Drážďany a Koordinační výbor pro vzdělávání země Sasko. V roce 1991 se do budovy nastěhovala Saská státní kancelář a spolu s ní pracovní štáby. Cílem bylo vybudovat zde Státní ministerstva vnitra, spravedlnosti, kultury, vědy a umění. Ještě ve stejném roce se Ministerstvo kultury a Státní ministerstvo vědy a umění opět vystěhovalo. Do roku 1993 se v budově kromě toho nacházela pobočka podnikové zubní lékařky, která zde provozovala ordinaci od roku 1983. V devadesátých letech se Ministerstvo spravedlnosti (1994) a Ministerstvo vnitra (1999) nastěhovalo do vlastního sídla v nové vládní čtvrti. Od roku 1999 je budova nejen sídlem Saské státní kanceláře, ale také Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství.

Marginalspalte


Illustration

© Institution