1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Termíny a události

23.05.2017 – Pět let Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze

Na oslavy 5.výročí Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze, které se konaly v Lichtenštejnském paláci v Praze, pozval ministerský předseda, pan Stanislaw Tillich, zástupce politiky, hospodářství, vědy, kultury i společnosti. Slavnosti se zúčastnil také premiér České republiky, pan Bohuslav Sobotka.
Na programu zahraničního jednání saské vlády, které se konalo před oslavami, byla mimo jiné sasko-česká spolupráce. Jednání byl přítomen i místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, MVDr. Pavel Bělobrádek.

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko je »výkladní skříní Saska zde v Praze«, říká pan ministerský předseda »je to místo, kde se setkávají lidé, vytváří se nové kontakty a vyvíjejí společné projekty a nápady. Místo, kde se budují a prohlubují rozmanité a dobré vztahy mezi Saskem a Českou republikou.« Nové železniční spojení mezi Drážďany a Prahou představuje další významný budoucí projekt, který chtějí uskutečnit oba státy. Cílem Svobodného státu Sasko pro následující roky je především další budování a posilování dobrých vztahů s Českou republikou.

Sasko a Česko mohou také pohlédnout zpět na vzájemnou úzkou a výbornou spolupráci. Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze byla otevřena v létě roku 2012 a zastupuje tak Sasko v České republice. Slouží k posílení spolupráce na mnoha rozličných úrovních. Kontaktní kancelář si dala za úkol vytvořit nabídky v oblasti vzdělávání, partnerství škol a měst, ale i kulturní výměny, dále také umožnění přeshraniční spolupráce. Pro Svobodný stát Sasko se Kontaktní kancelář stala díky kontaktním osobám přímo na místě důležitým místem v zahraničí, na které je možno se v případě potřeby obrátit.

  12.05.2017 – Seminář o školách v Lužickosrbské oblasti osídlení v Sasku

  12. května 2017 uspořádala Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko společně s českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, saským Státním ministerstvem školství a Společností přátel Lužice informační seminář o školách v Lužickosrbské oblasti osídlení v Sasku. Účastníkům semináře byl zprostředkován rozsáhlý pohled na učitelské povolání ve Svobodném státě Sasko, stejně tak jako i náhled k pracovním a tarifním tématům, které byly zprostředkovány Vzdělávací agenturou v Budyšíně. Vysoké pozornosti se dostalo praktickým zkušenostem ředitelky jedné lužickosrbské školy v Räckelwitz, ale i české učitelky na vyšší střední škole v Pirně.

  03.05.2017 – Delegace z Katolické kanceláře Svobodného státu Sasko návštívila Prahu

  zleva: Dr. David Michel, Saská kontaktní kancelář v Praze, biskup Drážďany-Míšeň Heinrich Timmerevers, generální vikář Andreas Kutschke, diakon Jonas, vrchní církevní rada Christoph Pötzsch

  zleva: Dr. David Michel, Saská kontaktní kancelář v Praze, biskup Drážďany-Míšeň Heinrich Timmerevers, generální vikář Andreas Kutschke, diakon Jonas, vrchní církevní rada Christoph Pötzsch
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 3. května 2017 návštívila Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze delegace z Katolické kanceláře Svobodného státu Sasko. Členy delegace byli biskup z Drážďansko-míšeňské diecéze pan Heinrich Timmerevers, generální vikář Andreas Kutschke, vrchní církevní rada Christoph Pötzsch a diakón Jonas. Delegace byla informována o činnostech Kontaktní kanceláře a byla provedena nejen po místnostech kanceláře v budově tehdejšího míšeňského biskupství, ale i historickou Hórnikovou knihovnou s lužickosrbsky psanou literaturou. Návštěva Prahy byla zakončena schůzkou s ministrem kultury ČR panem Danielem Hermanem.

  28.02.2017 – Konference k duálnímu vzdělávání

  Zasedání na MŠMT v Praze

  Zasedání na MŠMT v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko uspořádala ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Německým velvyslanectvím v Praze konferenci na téma duálního vzdělávání. Ta se uskutečnila 28.února v budově Ministerstva školství ČR v Praze a jejím obsahem byla především další výměna mezi oběma státy ke strategicky důležitým tématům oblasti duálního vzdělávání. Byla zde hodnocena také setkání expertů konaná od června 2016, která se zabývala otázkami odborného vzdělávání, motivací mladých k výběru technických oborů, ale i praktičností školského vzdělávacího systému. MŠMT informovalo o krocích, které podniklo v předchozím roce pro ještě lepší přizpůsobení odborného vzdělávání moderním potřebám pracovních trhů. Přispěvovatelé hovořili nejen o projektech ERASMUS+ - projekty pro žáky odborných škol, ale i o kooperativním vzdělání v technickém učitelství (kooperative Ausbildung im technischen Lehramt- KAtLa) na Technické univerzitě v Drážďanech.

  15.12.2016 – Sasko-česká partnerství měst

  Starostové měst Grünhain-Beierfeld a Třebivlice prezentuji preshraniční spoluprácí Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

  Starostové měst Grünhain-Beierfeld a Třebivlice prezentuji preshraniční spoluprácí
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  U příležitosti semináře »Best Practice – partnerství měst» se v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko sešli starostové, primátoři, další zástupci měst a zástupci Euroregionů i příslušných ministerstev. Byla představena nejen dlouholetá partnerství mezi městy, ale diskutovalo se take o zkušenostech z navazování těchto partnerství. Velmi zajímavě byla představena spolupráce mezi následujícími městy:

  Bärenstein – Vejprty
  Grünhain-Beierfeld – Třebivlice
  Kamenz – Kolín
  Coswig – Lovosice.

  Dalším támatem byly take relevantní programy podpory, například Program na podporu spolupráce Sasko- Česká repubika 2014-2020, směrnice saské Státní kanceláře pro podporu interregionální a přeshraniční spolupráce (RL lnternationale Zusammenarbeit), diskutováno bylo také ustanovení programu (EU) »Evropa pro občany« pro období 2014-2020. Sächsische Aufbaubank představila možnosti ochrany a pomoci v rámci konzultačních procesů a podávání žádostí. Jednatel Česko-německého fondu budoucnosti poukázal na jejich možnosti financování.

  05. - 06.12.2016 – Bilaterální projekty v oblasti školství

  vedoucí saských kanceláři v Praze a ve Wroclavě Stefanie Rehm moderuje akce Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

  vedoucí saských kanceláři v Praze a ve Wroclavě Stefanie Rehm moderuje akce
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Pozvání Stefanie Rehm, státní ministryně v.v. a vedoucí Kontaktních kanceláří Svobodného státu Sasko v Praze a Vratislavi, přijalo asi 45 ředitelů a učitelů ze saských i českých základních a středních škol a gymnázií. První pracovní setkání se konalo 30.května 2016. Tato úspěšně navázaná diskuze měla být dále rozvíjena. Řada těchto setkání v rámci bilaterálních projektů vznikla z iniciativy Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze a byla uskutečněna ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství Svobodného státu Sasko.

  Diskutovalo se o rozmanitých možnostech spolupráce mezi školami v našich sousedních zemích- nejen na základě jednotlivých projektů na různá témata, např.: umění, kultura, ochrana životního prostředí nebo sport, ale i v rámci partnerství mezi školami. Účastnící jednohlasně vyjádřili spokojenost s tím, že díky těmto setkáním je vytvořena platforma nejen pro navázání nových partnerství, ale i obnovení či posílení těch stávajících. Hlavním bodem druhého pracovního setkání byly především nabídky externích partnerů na konkrétní podporu bilaterálních projektů škol.

  V ramci akce byly prezentovány Česko-německý fond budoucnosti, Tandem – Koordinační centrum česko-německé výměny mládeže a take projekt CertiLingua. Na projektu se podílí Česká republika, Svobodný stát Sasko a více než 20 dalších států.

  Podle českého přísloví »Do třetice všeho dobrého« je plánováno třetí setkání na jaro 2017 – tentokrát v Sasku.

  03.-04.10.2016 – Koncerty saského dětského sboru MDR Kinderchor a Českého chlapeckého sboru Boni pueri z Hradce Králové

  Der sächische MDR Kinderchor Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

  Der sächische MDR Kinderchor
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  V rámci projektu iniciovaného Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko a podporovaného a financovaného Česko-německým fondem budoucnosti se 3. a 4.října uskutečnily dva koncerty s mottem »Dvě země – jeden hlas«. Tyto koncerty proběhly v Kostele svatého Jana Nepomuckého na Skalce a v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko.
  Koncerty a setkání obou sborů přispěly ke spolupráci a porozumění dětí a mladistvých z obou zemí v oblasti umění. Jejich výkony byly věnovány oslavám Dne německé jednoty.
  Vrcholem byl koncert v kostele svatého Jana Nepomuckého na Skalce, krásném historickém místě v Praze, kde vykonává své bohoslužby německy hovořící katolická obec. V tomto půvabném kostele děti společně zpívaly, mohly se navzájem poznat a navázat kontakty.
  Dalším významným bodem tohoto projektu bylo vystoupení MDR Kinderchor v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko 4.října 2016. Zástupci politiky a společnosti, účastnící projektu a nejvyšší reprezentanti MDR, m.j. pan ředitel Sandro Viroli a předseda AMJ pan Prof.Dr.Andreas Sommerfeld, ocenili nejen koncert, ale vyměnili si i první nápady na budoucí spolupráci mezi dětmi a mladistvými ze sborů z obou zemí.
  Pro všechny přítomné byly koncerty nezapomenutelným zážitkem a obohacením s nejvyšší uměleckou kvalitou. Jednalo se o velmi úspěšný start další spolupráce a přátelských setkání mladých lidí z uměleckého prostředí. Společná hudební vystoupení nejen podporují vzájemné poznání a porozumění, ale i pomáhají překonat existující jazykové bariéry. Byly tak vystavěny mosty, které napomůžou další spolupráci.

  09.09.2016 – Druhý Sasko-český den inovací

  Posluchači při zahájení Dne inovací – první řada zleva Ch. Markert, Dr. Stange a MVDr. Bělobrádek Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

  Posluchači při zahájení Dne inovací – první řada zleva Ch. Markert, Dr. Stange a MVDr. Bělobrádek
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 9. září 2016 se konal v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v pořadí již druhý Sasko-český den inovací. Konferenci zahájili svými proslovy saská ministryně pro vědu a umění Dr. Eva-Maria Stange, MVDr. Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády České republiky pro vědu, výzkum a inovace, Christiana Merket, zástupkyně německého velvyslance v České republice, a Prof. Dr. Gerhard Rödel, prorektor pro výzkum z Technické univerzity v Drážďanech. Během dne odprezentovalo 12 přednášejících své příspěvky k tématu »Materiály a suroviny«. Saská státní ministryně Dr. Stange ocenila velmi úzkou přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Saskem a vyzvala zúčastněné k dalšímu prohlubování nejen regionální spolupráce. Konference se zúčastnili mimo jiné zástupci německého velvyslanectví v Praze, členové České technologické agentury, Fraunhoferova a Helmholtzova institutu, zástupci saského zemského sněmu a státního ministerstva pro vědu a umění, ale i představitelé saských a českých odborných vysokých škol a univerzit. Při příležitosti prvního Sasko-českého dne inovací, který se uskutečnil 29. října 2015, diskutovalo více než 50 účastníků o transferu vědy a technologií, podpoře výzkumu a dalších možnostech přeshraniční spolupráce.

  27.-28.08.2016 – Letní slavnost 2016

  Výstava na téma mírové revoluce Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

  Výstava na téma mírové revoluce
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 27. srpna byla zahájena v pořadí již čtvrtá  letní slavnost Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v budově Lužičkého semináře v Praze. Tento rok se prezentovalo město kultury a veletrhů Lipsko. Jednou ze základních součástí letní slavnosti v rámci prezentace Lipska a lipského regionu byly informační stánky, které podávaly informace o turistických cílech v Lipsku, kulturním vyžití, ale i o možnostech vzdělání na Univerzitě Lipsko. Letní slavnost navštívilo mnoho zajímavých a vážených hostů z oblastí politiky a hospodářství, nechyběli ani hosté z občanské společnosti. Po celý víkend byla k poslechu živá hudba v podání smyčcového kvartetu a funkové kapely z Hudební školy Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku. Letní slavnost navíc zpestřily lipské speciality a nápoje, ketré byly k dostání ve dvoře nebo v salonku v prostorách Kontaktní kanceláře. Státní ministryně v.v. a vedoucí Kontaktní kanceláře v Praze a Vratislavi Stefanie Rehm a pověřenec Svobodného státu Sasko v Praze Dr. David Michel zahájili letní slavnost a vřele hosty uvítali. Následovaly proslovy Mgr. Tomáše Podivínského, velvyslance ČR v Německu, Christiany Market, zástupkyně německého velvyslanectví v Praze, Dr. Hartmuta Mangolda, státního tajemníka na saském Ministerstvu pro hospodářství, práci a dopravu, Michala Fridricha, ředitele odboru zahraničních vztahů a Evropské unie na Ministerstvu dopravy, a Skadi Jennicke, starostky pro kulturu města Lipska.

  20.06.2016 – Workshop zaměřený na duální vzdělávání

  Workshop zaměřený na duální vzdělávání

  Workshop zaměřený na duální vzdělávání
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Na pozadí rostoucího nedostatku odborných pracovníků v České republice především v průmyslové sféře a nedostatečné vazby českého profesního vzdělávání na praxi se konal dne 20.06.2016 v německém velvyslanectví v Praze další workshop v rámci česko-německého strategického dialogu v oblasti přípravy na povolání. Cílem je vybudovat v rámci pilotního projektu česko-německé zařízení pro odborné vzdělávání. Workshopu se zúčastnili zástupci z českého ministerstva zahraničních věcí a ministerstva školství, Saského státního ministerstva kultu (SMK), Saského státního ministerstva vědy a umění (SMWK), českých svazů zaměstnavatelů a podnikatelů, krajů, Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i německých odborných učilišť, vysokých škol s praktickým zaměřením, a profesních akademií. V příštích měsících k tomu budou vytvořeny další pracovní skupiny, aby byly prověřeny, vyhodnoceny a společně vyvinuty konkrétní možnosti realizace.

  09.06.2016 – Účast žáků v soutěži časopisu »Freundschaft«

  Vítězové soutěže časopisu Freundschaft

  Vítězové soutěže časopisu Freundschaft
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 9. června 2016 se v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko předávaly ceny výhercům soutěže pro školáky z České a Slovenské republiky, která probíhala v časopise »Freundschaft«. Předávání cen se zúčastnilo přes 30 žáků a učitelů. Tento časopis se svými více než třemi tisíci odběrateli z českých a slovenských škol podporuje výuku německého jazyka. Od září 2015 informoval časopis »Freundschaft« ve svých rubrikách nejen slovem, ale i obrázky o Svobodném státě Sasko, jeho památkách, obcích a městech a kultuře. Na to navázala soutěž, ve které žáci ze zúčastněných škol odpovídali na různé otázky týkající se Saska. Žáci se mohli této soutěže účastnit ve dvou kategoriích- jako jednotlivci nebo ve skupinách.

  11.05.2016 – Vernisáž s drážďanským univerzitním profesorem a malířem Rainerem Grohem

  Profesor Groh při prohlídce své expozice Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern


  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 11.5.2016 se v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze konala vernisáž Rainera Groha, profesora mediálního designu na Technické univerzitě v Drážďanech. Touto akcí tak bylo propojeno umění s vědou. Vernisáže se zúčastnili nejen profesoři a studenti ze Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ale také laudátor, vědci a studenti z Technické univerzity v Drážďanech. Výstava je do 17.6.2016 k vidění v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze.

  04.02.2016 – Autorské čtení prof. dr. Kurta Biedenkopfa, ministerského předsedy v.v.

  První ministerský předseda Svobodného státu Sasko, prof. Dr. Kurt Biedenkopf, četl v Goethe Institutu v Praze ze svých deníků, které v knižní podobě vyšly v září loňského roku. Ve čtvrtek zde pan profesor Biedenkopf nejen přečetl některé pasáže z těchto knih, ale také odpovídal na nejrůznější zajímavé otázky posluchačů. Prof. Dr. Biedenkopf přijal pozvání paní Stefanie Rehm, která v jeho vládě zastávala pozici ministryně kultury a v současnosti je vedoucí Kontaktních kanceláří Svobodného státu Sasko v České Republice a v Polsku.

  Knihy »Ein neues Land entsteht« a »Ringen um die innere Einheit« vznikly na základě skutečných soukromých deníků profesora Biedenkopfa a popisují vzrušující období převratu po pokojné revoluci v Sasku. Pan prof. Dr. Biedenkopf krátce informoval o práci se svým prvním kabinetem, obyvateli Svobodného státu Sasko, ale také se svou ženou, paní Ingrid Biedenkopfovou, která ho denně již u snídaně informovala o starostech a obavách lidí žijících v Sasku. I díky tomu mohl pan profesor obyvatele analyzovat a vycházet ze svých poznatků při četných rozhovorech s nimi. Část prožité historie zde byla připomenuta také pro ty, kteří tyto události prožili na vlastní kůži. Ale i těm, kteří nebyli přímo v místech dění, bylo působivě ukázáno, jak opravdu vypadaly první roky po znovusjednocení Německa.

  Po obrovském úspěchu ve volbách v roce 1994, ve kterých s výsledkem 58,4 zvítězila CDU, se posunula prestiž profesora Biedenkopfa a jeho uznání jako politika na federální úroveň.

  Autorské čtení, které si hostě velice chválili bylo společně uspořádáno Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko a Goethe-Institutem v Praze. 

  21.01.2016 – Novoroční recepce v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

  Ředitelka kontaktních kanceláří Svobodného státu Sasko v České republice a v Polské republice, paní Stefani Rehm, státní ministryně v.v. a pán dr David Michel, pověřenec Svobodného státu Sasko v kontaktní kanceláři v Praze Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern


  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Nádherný večer strávilo 21.01.2016 v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko u příležitosti novoroční recepce více než 120 hostů. Mezi zúřastněné patřili zástupci nejen z oblasti politiky a hospodářství, ale i známé osobnosti veřejného života z České Republiky, stejně jako ze Svobodného státu Sasko.

  Vedoucí Kontaktních kanceláří v Praze a Vratislavi a bývalá státní ministryně kultury Svobodného státu Sasko paní Stefanie Rehm a pověřenec Svobodného státu Sasko pan Dr. David Michel mohli jako čestné hosty novoroční recepce přivítat ministra financí České Republiky pana Ing. Andreje Babiše a ministra financí Svobodného státu Sasko pana prof. Dr. Georga Unlanda. Velkou čest svou účastí prokázali také například velvyslanec Spolkové Republiky Německo v ČR pan Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, generální konzul ČR pan Dr. Jiří Kuděla, prezident Saského zemského účetního dvora pan Prof. Dr. Karl-Heinz Binus nebo ředitel MDR rozhlasu Drážďany pan Sandro Viroli.

  Prof. Unland ve svém projevu působivě popsal historické vazby mezi oběma zeměmi zejména díky hornictví, ale zmínil také téma budoucího projektu nové železniční trati skrz Krušné hory jako propojení mezi Berlínem a Prahou. Ministr Babiš tematicky navázal na řeč svého saského protějšku a slíbil, že chybějící část dálnice D8, která spojuje Prahu s hranicemi Saského státu, bude dokončena v roce 2016. Posluchačúm také připomněl důležitost společného řešení uprchlické krize.

  O mimořádně náročný doprovod se postaraly žákyně z Hudební školy Johanna Sebastiana Bacha Lipsko. Smyčcový kvartet, který vystupuje pod názvem Con Passione zahrál například skladby od Mozarta, Medelsohna, Strausse či Johna Milese a vyvolal u publika skutečné nadšení.

  Novoroční recepce v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko je dnes již společnou tradicí a představuje vynikající příležitost pro výměnu zkušeností, navázání nových kontaktů a prohloubení těch stávajících. Již dnes se těšíme na další setkání na novoroční recepci v roce 2017.

  03.12.2015 – Výměna zkušeností z oblasti speciálně-pedagogické podpory

  Výměna zkušeností z oblasti speciálně-pedagogické podpory

  Výměna zkušeností z oblasti speciálně-pedagogické podpory
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko společně s českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zastoupením Svobodného státu Bavorsko v České republice se za účasti ministerstev školství těchto zemí věnovali v rámci první trojstranné události oblasti speciálně-pedagogické podpory, integrace a inkluze, jakož i aktuálnímu a budoucímu právnímu rámci této problematiky. Současně podepsaly jedna pražská a drážďanská speciální škola za přítomnosti zástupců ministerstev budoucí spolupráci.

  25.11.2015 – Konference k odbornému vzdělávání

  Konference k odbornému vzdělávání

  Konference k odbornému vzdělávání
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  V rámci konference k odbornému vzdělávání, organizované českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Německým velvyslanectvím a Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko, konané dne 25.11.2015, se zúčastnili vedle německého velvyslance a zástupců ministerstev školství také hojný počet představitelů odborných škol, vzdělávacích zařízení a učilišť, dále představitelé komor, spolků a podniků. Účastníci si vyměňovali zkušenosti z oblastí vzdělávání učitelů odborných škol, implementace učebních osnov, vzdělávání mistrů, odborného poradenství na školách a prostupnosti vzdělávacího systému v Německu a Česku. Zcela naplněný kopulový sál a budova Německého velvyslanectví v Praze tak daly této, ze saského pohledu, již třetí konferenci svého druhu, novou dimenzi,  a pomohly tak v rozvíjení pilířů v rámci německo-českých dialogů.

  03.11.2015 – Informační akce Česko-německého fondu budoucnosti

  Informační akce Česko-německého fondu budoucnosti

  Informační akce Česko-německého fondu budoucnosti
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Z iniciativy saské Kontaktní kanceláře v Praze a Česko-německého fondu budoucnosti byla ve spolupráci se Saskou státní kanceláří zorganizována informační akce týkající se úkolů a možností podpory Česko-německého fondu budoucnosti v Drážďanech, na kterou byly pozvány úřady, organizace a instituce fungující jako multiplikátoři nebo také potenciální žadatelé. Pan Dr. Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti, informoval 60 hostů o úkolech, cílech a možnostech podpory fondu.

  Česko-německý fond budoucnosti může od svého založení v roce 1998 až do dnešního dne udělat následující bilanci:

  • podpora přibližně 8.500 bilaterálních projektů
  • s celkovou částkou 48 milionů eur
  • 2014: poskytnutí podpůrných prostředků ve výši 3,1 milionu eur
  • 2015: podpora 164 projektů se saskou účastí (cca 27 % všech projektů) a poskytnutí 785 700 eur.

  Jen během posledních 5ti let se za podpory Česko-německého fondu budoucnosti setkalo:

  • 100.000 mladistvých v oblasti mládeže a školy
  • 150.000 účastníků diskuzních fór a odborných akcí
  • 90.000 osob v rámci partnerství obcí a spolků.

  Další informace najdete na:

  29.10.2015 – Sasko-český den pro inovace

  Sasko–český den pro inovace

  Sasko–český den pro inovace
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Více než 50 zástupců saských a českých vysokých škol se ku příležitosti prvního »Sasko-českého dne pro inovace« sešlo v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze. Vedle oficiálního přivítání a přednášky českého místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka mluvili přednášející především k tématům transferu znalostí a technologií, podpoře výzkumu a k možnostem přeshraniční vědecké spolupráce.

  15.10.2015 – Seminář »Umění a společnost« v Praze

  Seminář »Umění a společnost« v Praze

  Seminář »Umění a společnost« v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 15.října 2015 se konal seminář s názvem »Umění a společnost«, na kterém se přednáškami a diskusí podíleli rektoři a profesoři saských a českých uměleckých vysokých škol. Úvodní slova pronesli zástupci českého Ministerstva kultury, SMWK (ministerstvo pro vědu a umění Saska), a také generální ředitel Národní galerie v Praze doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D. Tato poutavá a hojně navštívená akce byla zakončena jazzovým koncertem na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

  24.09.2015 – Autorské čtení s Jörgem Jacobsem a zahájení výstavy umělce Konrada Henkera v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

  Autorské čtení s Jörgem Jacobsem a zahájení výstavy umělce Konrada Henkera v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

  Autorské čtení s Jörgem Jacobsem a zahájení výstavy umělce Konrada Henkera v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 24.09.2015 se v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko uskutečnilo ve spolupráci s Pražským literárním domem autorské čtení lipského spisovatele Jörga Jacoba. V návaznosti na to byla v rámci vernisáže zahájena výstava drážďanského umělce Konrada Henkera za účasti četných hostů ze Saska a z České republiky.

  29./30.8.2015 – Horní Lužice se představuje v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

  29. srpna 2015 byla zahájena třetí letní slavnost saské kontaktní kanceláře v Lužickém semináři v Praze. V tomto roce se představil hospodářský a turistický region Horní Lužice se svými okresy Bautzen (Budyšín) a Görlitz (Zhořelec).

  K tomu přicestovala delegace regionálních podnikatelů, řemeslníků a umělců. České, německé a další zahraniční hosty z oblasti politiky, hospodářství a veřejného života očekával nezapomenutelný zážitek. Živé hudební a taneční vložky, působivé umění, pestré lužickosrbské kroje a řemesla bohatá na detaily se doplňovaly zajímavostmi o regionu, literárním čtením a hornolužickým občerstvením.

  Stephanie Rehm, státní ministryně ve výslužbě a vedoucí referátu kontaktní kanceláře v Polsku a Česku, a Dr. David Michel, pověřenec Svobodného státu Sasko v kontaktní kanceláři v Praze, zahájili slavnostní akci a srdečně přivítali početné hosty. Uvítací projevy přednesli Andrea Dombois, první místopředsedkyně Saského zemského sněmu, zastupující pana ministerského předsedu Tillicha, Kristina Larischová, vrchní ředitelka v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, a Michael Harig, přednosta Okresního úřadu Bautzen.

  27. května 2015 – »Nischd wie hin« – literární čtení v Goethe-Institutu v Praze

  »Nischd wie hin« – literární čtení v Goethe–Institutu v Praze

  »Nischd wie hin« – literární čtení v Goethe–Institutu v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Saská kontaktní kancelář v Praze pozvala 27. května 2015 na kabaretistické čtení do Goethe-Institutu v Praze. V »Nischd wie hin« objevovali sasští kabaretisté Bernd-Lutz Lange a Tom Pauls nejkrásnější místa a zákoutí Saska, »prozkoumávali« svobodný stát. Byla to reportáž z cest o Sasku, po Sasku a kvůli Sasku. Vyznání lásky nejkrásnějšímu svobodnému státu Německa. Přitom se nejednalo jenom o stavby, ale i o skutečně důležité věci jako malé kavárny nebo regionální speciality.

  Oba nejznámější sasští kabaretisté nepředčítali však jen z této knížky, ale z různých děl, která měla všechna jedno společné: jejich saský způsob pohledu na minulost, současnost a … právě Sasko. Bernd–Lutz Lange vypráví často velmi úsměvně o svém dětství a mládí. Tom Pauls nepíše jenom jako on sám, ale také jako Ilse Bähnert, a je i autorem turbulentní kriminální komedie.

  Večer byl pro pořadatele a početné hosty večerem »jiného druhu«. Kabaretisté uváděli obecenstvo v nadšení svým humorem, vtipem, ale také a přirozeně i saským dialektem.

  26.03.2015 – Finisáž umělkyně Iris Mende v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

  Finisáž s umělkyní Iris Mende v kontaktní kanceláři v Praze

  Finisáž s umělkyní Iris Mende v kontaktní kanceláři v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Od 16.01.2015 do 27.03.2015 byla v saské kontaktní kanceláři vystavena díla umělkyně Iris Mende z Johanngeorgenstadtu. Akvarely byly kombinovány s travinami a bylinkami jejího domova.
  V 26.03.2015 vysvětlila Iris Mende publiku v rámci finisáže v rozhovoru s kurátorkou Národní galerie v Praze Reou Michalovou své myšlenky a motivace k svým dílům.
  Výstava byla doprovázena hudebníky Bandonion-duo »Christoph & Valentin«.

  20.-21.3.2015 – Návštěva saského ministra Martina Duliga v Praze

  Návštěva saského ministra Martina Duliga v Praze

  Návštěva saského ministra Martina Duliga v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Ve dnech 20. a 21.3.2015 navštívil saský státní ministr hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig české hlavní město. V rámci své nástupní návštěvy u českého ministra dopravy Dana Ťoka a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka navštívil ministr Dulig také Saskou kontaktní kancelář. Zde se informoval o práci a zkušenostech kanceláře v České republice. Následně se konala tisková konference s aktivní účastí zástupců českých i německých médií. 

  04.-05.03.2015 – Zasedání policejního ředitelství Görlitz v kontaktní kanceláři v Praze

  Zasedání policejního ředitelství Görlitz v kontaktní kanceláři v Praze

  Zasedání policejního ředitelství Görlitz v kontaktní kanceláři v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Od 4.-5. března 2015 uspořádalo policejní ředitelství Görlitz dvoudenní zasedání v místnostech saské kontaktní kanceláře v Praze. Zarámováno bylo toto zasedání mimo jiné
  také návštěvou na německém velvyslanectví v Praze. 

  26.02.2015 – Saský státní ministr Thomas Schmidt návštívil kontaktní kancelář v Praze

  zleva: Ronny Zienert, osobní poradce státního ministra životního prostředí Thomas Schmidt, dr. Roger Mackeldey, vedoucí oddělení na ministerstvě životního prostředí i zemědělství, Daniel Gellner, vedoucí odboru na ministerstvě životního prostředí i zemědělství, Ministr životního prostředí Thomas Schmidt, Dr. David Michel, pověřenec Svobodného státu Sasko v kontaktní kanceláři v Praze, Jiří Kuděla, generální konzul České republiky v Drážd‘anech, Matthias Heinz, velvyslanectví NSR v Praze. foto: Saská státní kancelář/kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko

  zleva: Ronny Zienert, osobní poradce státního ministra životního prostředí Thomas Schmidt, dr. Roger Mackeldey, vedoucí oddělení na ministerstvě životního prostředí i zemědělství, Daniel Gellner, vedoucí odboru na ministerstvě životního prostředí i zemědělství, Ministr životního prostředí Thomas Schmidt, Dr. David Michel, pověřenec Svobodného státu Sasko v kontaktní kanceláři v Praze, Jiří Kuděla, generální konzul České republiky v Drážd‘anech, Matthias Heinz, velvyslanectví NSR v Praze. foto: Saská státní kancelář/kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko
  (© Saská státní kancelář/kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko)

  Dne 26.2.2015 návštívil státní ministr životního prostředí a zemědelství Thomas Schmidt kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze. Informoval se o činnosti kanceláře. Kromě reprezentantů saského ministerstva a německého velvyslanectí v Praze ho provádel i český generální konzul v Drážd’anech, dr Jiří Kuděla. 

  19.02.2015 – Koncert v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko

  Koncert v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko dne

  Koncert v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko dne
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Koncertní řada »Koncerty na přelomu roku« je v této formě v Lužici jedinečnou. Pod uměleckým vedením koncertní pianistky Heidemarie Wiesner přicestovali od založení této koncertní řady do Lužice mezinárodně renomovaní hudebníci a předvedli každý rok v jiném obsazení kompozice lužickosrbských hudebních tvůrců, díla z kulturních kruhů hudebních hostů, jakož i známá díla koncertního repertoáru.

  Dne 19.02.2015 měla pianistka též koncert v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze. Doprovázel ji hudební vědec a komponista Sebastian Elikowski-Winkler, který vysvětlil vznik a tematiku děl a prováděl tak několika stoletími lužickosrbské tvůrčí umělecké činnosti. Mnozí z přítomných hostů – sál byl obsazen až do posledního místa – přišli poprvé do styku s díly lužickosrbských komponistů a to v prvotřídním podání.

  Zadáváním zakázek pro hudební kompozice lužickosrbským komponistům vznikají pro koncertní řadu každý rok nová díla. »Koncerty na přelomu roku« tím již několik let aktivně přispívají k rozšíření repertoáru hudebních komorních děl lužickosrbských komponistů. 

  22.01.-23.01.2015 – Exkurze do Saska na téma »duální učňovské vzdělávání«

  Exkurze do Saska na téma »duální učňovské vzdělávání«

  Exkurze do Saska na téma »duální učňovské vzdělávání«
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  V souvislosti s konferencemi k učňovskému vzdělávání organizovanými kontaktní kanceláří v Praze navštívila pod vedením českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v době od 22.1.2015 do 23.1.2015 sedmnáctičlenná delegace vybraná učňovská střediska v Sasku, která představila koncept duálního vzdělávání. Exkurze otevřela cestu k navázání intenzivních kontaktů s podniky poskytujícími učňovské vzdělávání i vzdělávacími institucemi a umožnila dialog se zástupci firem, řediteli škol, učiteli a učni. Delegace navštívila i veletrh »KarriereStart 2015« v Drážďanech.

  21.01.2015 – Novoroční recepce v saské kontaktní kanceláři v Praze

  Novoroční recepce v saské kontaktní kanceláři v Praze

  Novoroční recepce v saské kontaktní kanceláři v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Již podruhé od zahájení své činnosti v roce 2012 uspořádala Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko novoroční recepci. Pan Ulrich Beyer, vedoucí oddělení Saské státní kanceláře, předal přítomným hostům pozdravy a přání saského ministerského předsedy Stanislawa Tillicha a šéfa Státní kanceláře a státního ministra pro spolkové a evropské záležitosti, pana dr. Fritze Jaeckela. Silnou akceptanci kanceláře v Praze podtrhla účast více než 100 hostů, mezi nimiž nechyběl náměstek ministra zahraničí České republiky, pan dr. Rudolf Jindrák či velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, pan dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven. Během rozhovorů v příjemné atmosféře došlo k dalšímu posílení německo-českých vztahů a navázání nových kontaktů.

  Hudební doprovod na recepci zajistili Kristina Fialová (viola) a Petr Nouzový (violoncello). Oba umělci absolvovali hudební vzdělání v Praze a Drážďanech.

  Iris Mende, umělkyně z krušnohorského Johanngeorgenstadtu vyzdobila stěny prostor kanceláře 42 ze svých obrazů. Jedná se především o krajinomalby saského a českého Krušnohoří. Výstava potrvá v saské kontaktní kanceláři až do konce března.

  11.12.2014 – Biskup na návštěvě v Kontaktní kanceláři v Praze

  Biskup na návštěvě v Kontaktní kanceláři v Praze

  Biskup na návštěvě v Kontaktní kanceláři v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Delegace katolické kanceláře Sasko s biskupem drážďansko-míšeňské diecéze panem Dr. Heinerem Kochem navštívila dne 11.12.2014 Saskou kontaktní kancelář. Prohlídka prostor kanceláře tehdejší budovy Míšeňského biskupství byla doplněna prohlídkou, vedenou předsedou Společnosti přátel Lužice panem Kadlecem, historické Hórnikovy knihovny, kde je uložena lužickosrbská literatura. 

  20.11.2014 – Druhý sasko-český seminář na téma odborného vzdělávání

  Druhý sasko-český seminář na téma odborného vzdělávání

  Druhý sasko-český seminář na téma odborného vzdělávání
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 20. listopadu se konal v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko 2. sasko-český seminář na téma odborného vzdělávání. Seminář,  kterého se účastnilo 65 osob, zahájili český náměstek Ministerstva školství pan Mgr. Fidrmuc a generální konzul Dr. Kuděla. Seminář nesl označení »Best Practice« a prezentována na  něm byla větší sasko česká spolupráce mezi českými odbornými školami a saskými podniky, dále byly podávány zprávy o zkušenostech z přeshraniční výměny praktikantů a spolupráce v oblasti odborného vzdělávání. Jedním z bodů prezentací státních institucí byla také otázka financování.

  06.11.2014 – Kultura v saské kontaktní kanceláři

  Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze

  Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  V měsících říjnu a listopadu vystavoval saský umělec Jochen Fiedler své olejové a pastelové malby Saského a Českého Švýcarska v Saské kontaktní kanceláři. Finisáž dne 6. listopadu navštívilo mnoho hostů z politiky, hospodářství a kultury ze Saska i z České republiky. Akce byla doprovázena  odborným komentářem kurátorky Pražské Národní galerie Dr. Rei Michalové. Hudební doprovod převzal český violoncellist Petr Nouzovský.

  02.07.2014 – Průmyslová a obchodní komora v Chemnitzu na navštěve v saské kontaktní kanceláře v Praze

  Průmyslová a obchodní komora v Chemnitzu na navštěve v saské kontaktní kanceláře v Praze

  Průmyslová a obchodní komora v Chemnitzu na navštěve v saské kontaktní kanceláře v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Členové prezidia Průmyslové a obchodní komory v Chemnitzu se svým prezidentem panem Franzem Voigtem, hlavním jednatelem panem Hansem-Joachimem Wunderlichem a jednatelem Německo-české průmyslové a obchodní komory v Praze panem Bernardem Bauerem navštívili dne 2. července 2014 saskou kontaktní kancelář v Praze. Ústředními tématy rozhovorů byly kromě zaměření činnosti kontaktní kanceláře v Praze také přeshraniční odborná příprava na povolání, výměna odborných pracovníků a spolupráce s vysokými školami.

  27.06.2014 – XXIII. Festivalu uprostřed Evropy – Mitte Europa

  Susanne Branny pan Jörg Kettmann

  Susanne Branny pan Jörg Kettmann
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  V rámci XXIII. Festivalu uprostřed Evropy – Mitte Europa pod vedením prof. Thomaschke vystoupili v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze houslisté orchestru Staatskapelle Dresden, paní Susanne Branny a pan Jörg Kettmann. Se skladbami od Auberta, Bartoka až k Mozartovi a Haydnovi fascinovali německé i české publikum ke kterému patřil i německý velvyslanec v Praze.

  27.06.2014 – IHK v saské Kontaktní kanceláře v Praze

  IHK v saské Kontaktní kanceláře v Praze

  IHK v saské Kontaktní kanceláře v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 27.června 2014 navštívili členové prezidia IHK Drážďany Kontatkní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze. Delegace doprovázená prezidentem IHK Drážďany, panem Dr. Bruntschem, se informovala o činnostech Kontaktní kanceláře a projednala zde možnosti podpory a spolupráce v rámci sasko-české součinnosti.

  14./15.06.2014 – Kraj Vogtland se představuje v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

  Stefanie Rehm a Dr. David Michel zvou hosty s vogtlandským maskotem skákání na lyžích na výstavu a na dvůr Lužického semináře.

  Stefanie Rehm a Dr. David Michel zvou hosty s vogtlandským maskotem skákání na lyžích na výstavu a na dvůr Lužického semináře.
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze / Sasko promo regionu)

  Dne 14.06.2014 byly otevřeny již druhé letní slavnosti saské Kontaktní kanceláře v ulici U Lužického semináře. V tomto roce se zde představil kraj Vogtland, atraktivní hospodářsky, kulturně a turisticky velmi vyhledávaný region. Přijela i skupina regionálních podnikatelů, řemeslníků a umělců. České i mezinárodní hosty z politiky, hospodářství a veřejnosti očekával bohatý, typicky vogtlandský program, mimo jiné ukázka výroby hudebních nástrojů, simulátor skoku na lyžích, kulinářské speciality, živá muzika a výstava o mnohotvárnosti Vogtlandu.

  Oficiální pozdrav k zahájení slavnosti byl pronesen Dr. Tassilem Lenkem, zemským radou kraje Vogtland, Kristinou Larišovou, vrchní ředitelkou českého ministerstva zahraničí a Thomasem Hornem, vedoucím referátu mezinárodních, meziregionálních a zahraničních vztahů Svobodného státu Sasko. Státní ministrině v.v., paní Stefanie Rehm a Dr. David Michel srdečně přivítali hojný počet hostů jakožto hostitelé.

  Učnice při výrobě tahací harmoniky

  Učnice při výrobě tahací harmoniky
  (© Sasko promo regionu)

  16.05.2014 – Návštěva delegace Mekong River Commission v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

  Návštěva delegace Mekong River Commission v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze

  Návštěva delegace Mekong River Commission v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 16. května 2014 přijala Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v České republice 36 člennou delegaci spolupracovníků ze Mekong River Commission ze členských států Kambodži, Laosu, Thajska a Vietnamu.

  Delegace, která přijela v rámci německé vývojové spolupráce, se informovala o  odborné výměně s ministerstvem životního prostředí České republiky. Dále jednala se Správou hlavního města Prahy o povodňových ochranných prostředcích v České republice a o přeshraniční spolupráci s Německem a obzvlášť se Svobodným státem Sasko v oblasti povodňového managementu.

  21.03.2014 – V Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze byla slavnostně podepsána smlouva o partnerství škol

  V Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze byla slavnostně podepsána smlouva o partnerství škol

  V Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze byla slavnostně podepsána smlouva o partnerství škol
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Po roční intenzivní přípravě bylo dne 21. března 2014 zpečetěno v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze další partnerství škol mezi Saskou základní školou Zschocken a Základní školou K Milíčovu, Praha.

  Smlouva o budoucí spolupráci mezi oběma školami byla slavnostně podepsána za přítomnosti náměstka českého ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana PhDr. Jindřicha Fryče.

  Pan Dr. Fryč srdečně poděkoval Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze za její dosavadní práci a aktivní a osobní podporu při setkání těchto obou škol. Ve svém proslovu zdůraznil, že s tímto partnerstvím byl vytvořen další příklad přátelské a živé spolupráce mezi našimi oběma státy, což ho naplňuje velkou radostí.

  Kromě ředitelek škol se slavnosti též zúčastnili paní Dr. Dagmar Švermová, vedoucí oddělení pro mezinárodní vztahy českého ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupce Saské vzdělávací agentury Zwickau, jakož i kolegové a zástupci rodičů z obou škol.

  Podepsání kooperace bylo hudebně doprovázeno mladým pianistou Janem Chmejou z 5. třídy Základní školy Kladská, Praha, jehož již mistrovské umění na jeho instrumentu vzbudilo nadšení u publika.

  17.02.2014 – Češi mají jinou mentalitu, Němci také!

  Eine weitere Schulpartnerschaft zwischen der sächsischen Grundschule Zschocken und der Základní škola K Milíčovu, Prag, wurde besiegelt.

  Eine weitere Schulpartnerschaft zwischen der sächsischen Grundschule Zschocken und der Základní škola K Milíčovu, Prag, wurde besiegelt.
  (© Bildrechte)

  Pod tímto mottem se konala hospodářská konference Česko Průmyslové a obchodní komory Drážďany v únoru tohoto roku. Konference se tentokrát zabývala interkulturními kontakty mezi Čechy a Němci. Neznalost zvyklostí v jiné zemi skýtá řadu příležitostí pro nedorozumění a faux pas. To bylo objasněno ve třech zprávách o zkušenostech renomovaných referentů. V následujícím alespoň několik pravidel:

  • Pro vybudování vzájemné důvěry jsou nezbytné osobní kontakty. 
  • Velký důraz se klade na pohostinnost, je třeba na to rezervovat více času.
  • Češi jsou mistři improvizace a jsou na to hrdí. 
  • Je důležité, jak se co řekne (pro Němce, co se řekne)./LI>
  • Oslovení titulem nebo funkcí je u českých partnerů více než jen zdvořilostní forma, je to společenský status. --

  Dr. David Michel, pověřenec Svobodného státu Sasko v kontaktní kanceláři v Praze, představil úkoly kontaktní kanceláře. Patří k nim zprostředkování kontaktů, příprava projektů a především prezentace Svobodného státu Sasko v sousední zemi.

   

  07.01.2014 - Novoroční recepce v saské kontaktní kanceláři v Praze

  Novoroční recepce v saské kontaktní kanceláři v Praze

  Novoroční recepce v saské kontaktní kanceláři v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze pozvala dne 17. ledna 2014 na novoroční recepci.

  Pan státní ministr dr. Beerman, šéf Saské státní kanceláře, zahájil novoroční recepci a přivítal četné významné hosty z oblasti politiky, hospodářství a veřejného života.

  Ve svém uvítacím projevu poukázal na rozmanité aktivity kontaktní kanceláře od jejího otevření v červnu 2012. Poděkoval všem, kdo vazbu mezi našimi zeměmi posilují a prohlubují aktivní spoluprací. »Saská kontaktní kancelář v Praze je nejen výkladní skříní Saska v České republice, nýbrž od svého otevření se etablovala jako pravé předmostí mezi našimi zeměmi.«

  V saské kontaktní kanceláři v Praze bylo v roce 2013 uspořádáno přibližně 50 drobných a větších akcí, zaměřených na témata jako jazyky sousedů, spolupráce v oblasti vzdělávání a přípravy na povolání, povodně, cestovní ruch, hospodářská spolupráce a kultura. Vyvrcholením byla letní slavnost, v rámci které se během jednoho víkendu představil v prostorách a na dvoře Lužického semináře Krušnohorský okres.

  04.12.2013 – Akce zaměřená na budoucí utváření programu přeshraniční spolupráce v kontaktní kanceláři v Praze

  Akce zaměřená na budoucí utváření programu přeshraniční spolupráce v kontaktní kanceláři v Praze

  Akce zaměřená na budoucí utváření programu přeshraniční spolupráce v kontaktní kanceláři v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  S výhledem na nové dotační období strukturálních fondů EU začínající 1. ledna 2014 se setkali v kontaktní kanceláři v Praze státní tajemník Saského ministerstva životního prostředí a zemědělství dr. Jaeckel s náměstkem ministra pro regionální rozvoj ing. Janebou a se zástupci Saského sněmu měst a obcí, Saského sněmu zemských okresů, s přednosty okresních úřadů a primátory a se zástupci Saské rozvojové banky, aby diskutovali o lepším využití potenciálů rozvoje v sasko-českém příhraničí. Ústředními body přitom byla užší strategická spolupráce a odbourávání byrokratických překážek při utváření programu.

  15.11.2013 – Workshop zaměřený na odborné vzdělávání v kontaktní kanceláři v Praze

  Workshop zaměřený na odborné vzdělávání v kontaktní kanceláři v Praze

  Workshop zaměřený na odborné vzdělávání v kontaktní kanceláři v Praze
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  O perspektivách další spolupráce v oblasti odborného vzdělávání diskutovali četní účastníci malé vzdělávací konference dne 15. listopadu 2013 v saské kontaktní kanceláři. Kromě 1. náměstka ministra školství České republiky, pana PhDr. Jindřicha Fryče, k nima patřila generální konzulka České republiky v Drážďanech, paní Doc. PhDr. Jarmila Krejčíková, CSc., zástupci svazů středních odborných učilišť, českých soukromých, zdravotních a středních škol, vyšších odborných škol, hotelových škol, Sdružení učňovských zařízení aj. Podkladem pro diskuzi byly následující přednášky a prezentace:

  • »Prezentace duálního odborného vzdělávání v Německu« – pan André Döring, saský státní ministr kultury a školství
  • »Aplikace prvků odborného vzdělávání v České republice« – pan Mgr. Zdeněk Pracný, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
  • »Spolupráce německých podniků s českými podniky a středními odbornými učilišti v České republice« – paní Andrea Husmann, Německo-česká průmyslová a obchodní komora
  • »Příklady z praxe« – prezentace projektu střední odborné školy v Děčíně a DEHOGA RV Sächsische Schweiz e.V. – Mgr. Milan Soukup, ředitel Střední školy řemesel a služeb a Günter Claus, jednatel DEHOGA-SSW
  • »Program Leonardo da Vinci - použití podpůrných prostředků EU«  - Mgr. Vladana Smotlachová, NAEP
  • »Podpora jazykového vzdělávání – Německý jazykový diplom jako nástroj pro posílení mobility« – Wolfgang Lehmann, koordinátor a odborný poradce Centrály pro zahraniční školství (ZfA)
  • »Aktuální změny ve výuce cizím jazykům v České republice« – PhDr. Marie Černíková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

  14.11.2013 – Kontaktní kancelář v Praze přijala vietnamskou delegaci odborníků

  Kontaktní kancelář v Praze přijala vietnamskou delegaci odborníků

  Kontaktní kancelář v Praze přijala vietnamskou delegaci odborníků
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  V saské kontaktní kanceláři v Praze se konal dne 14. listopadu 2013 trilaterální rozhovor na téma »Protipovodňová ochrana a předcházení živelním pohromám v kontextu změny klimatu«. Německo-vietnamská delegace, vedená Německou společností pro mezinárodní spolupráci (GIZ) a Německým sdružením pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpady, se informovala o protipovodňových opatřeních v Česku a jejich realizaci na sasko-českých hranicích. Partnery jednání byli zástupci českého ministerstva životního prostředí.

  28./29.09.2013 – Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze podporuje dny kultury Domowiny v Lužickém semináři

  Zkouška chóru lužickosrbských studentů ve dvoře Lužického semináře

  Zkouška chóru lužickosrbských studentů ve dvoře Lužického semináře
  (© Domowina)

  Dne 28. a 29. září 2013 se na dvoře a v prostorách Lužického semináře v Praze konala akce Domowiny Bautzen (Budyšín) ve spolupráci se Společností přátel Lužice a Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko.

  Při akci byla zahájena výstava lužickosrbského uměleckého řezbáře Alojse Šołty, který své exponáty prezentoval v prostorách Společnosti přátel Lužice. Hosty byly kromě lužickosrbských studentů též reprezentanti Domowiny a občané lužickosrbské menšiny z oblasti politiky a hospodářství. Stefanie Rehm, státní ministryně v.v., uvítala hosty v prostorách Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko a informovala o úkolech a četných aktivitách kanceláře v České republice.

  Výstava uměleckého řezbáře Alojse Šołty byla přístupná veřejnosti a těšila se velké oblibě.

  Při akci byla zahájena výstava lužickosrbského uměleckého řezbáře Alojse Šołty, který své exponáty prezentoval v prostorách Společnosti přátel Lužice.

  Při akci byla zahájena výstava lužickosrbského uměleckého řezbáře Alojse Šołty, který své exponáty prezentoval v prostorách Společnosti přátel Lužice.
  (© Domowina)

  26.09.2013 – Prezentace letišť Drážďany a Lipsko/Halle v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko

  Prezentace letišť Drážďany a Lipsko/Halle v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko

  Prezentace letišť Drážďany a Lipsko/Halle v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko
  (© Dr. David Michel / Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 26. září 2013 prezentovala letiště Drážďany a Lipsko/Halle cestovní nabídky, letecká spojení a kooperace (např. Air Berlin, Student Agency, Neckermann) před četnými zástupci českých cestovních kanceláří.

  Vedle malého veletrhu vystavovatelů letišť Drážďany a Lipsko/Halle, jakož i společností Air Berlin a Student Agency se o kulturní pořad akce postarali žáci Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně.

  14.09.2013 – Krušnohorský okres se představuje v saské kontaktní kanceláři v Praze

  Transparent u Lužického semináře

  Transparent u Lužického semináře
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 14.09.2013 zahájil Frank Kupfer, státní ministr životního prostředí a zemědělství jako zástupce ministerského předsedy Svobodného státu Sasko v Lužickém semináři první letní slavnost saské kontaktní kanceláře v Praze.

  Šanci prezentovat se v Praze využil jako první Krušnohorský okres, který má nejdelší hranici s Českou republikou. K tomu přijela pod vedením přednosty okresního úřadu Franka Vogela do českého hlavního města delegace Krušnohorského okresu se starosty, podnikateli a umělci. Tradiční krušnohorské řemeslné umění, kulinářské speciality, hudba a informace týkající se hospodářské a turistické lokality přilákaly řadu českých návštěvníků.

  V budoucnu má dostat v rámci každoročně pořádané letní slavnosti vždy jeden saský zemský okres příležitost představit se v Praze. Četní hosté z oblasti politiky, hospodářství a veřejného života, kteří se dostavili z obou stran hranice, se mohli přesvědčit o hospodářské, kulturní a turistické rozmanitosti Krušnohoří. Zároveň byla prostřednictvím letní slavnosti využita příležitost přiblížit saskou kontaktní kancelář širší veřejnosti. Kontaktní kancelář má dále prohlubovat rozmanitou přeshraniční spolupráci, rozšiřovat existující partnerské vztahy a navazovat nové kontakty. Letní slavnost k tomu poskytla vhodný rámec.

  10./11.09.2013 – 21. zasedání Sasko-české pracovní skupiny

  Ve dnech 10. a 11. září 2013 se uskutečnilo v Schmochtitzu/Bautzenu 21. zasedání Sasko-české pracovní skupiny složené ze zástupců saských a českých ministerstev a euroregionů za společného předsednictví Referátu mezinárodních, interregionálních a přeshraničních vztahů Saské státní kanceláře a Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

  28.06.2013 – Výstava »Dětství, smrt a láska«

  Výstava »Dětství, smrt a láska«

  Výstava »Dětství, smrt a láska«
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Pod názvem »Dětství, smrt a láska« se spojilo osm dynamických studentů Vysoké školy výtvarných umění v Drážďanech za účelem uspořádání své první společné výstavy v zahraničí. Dne 28. června 2013 proběhla vernisáž výstavy studentů v saské kontaktní kanceláři v Praze. Celkem 23 obrazy pod mottem »Dětství, láska a smrt« byly podnětem k zastavení, zamyšlení i diskuzi. Drážďanská historička umění Kathleen Schröter zdůraznila ve svém laudatio, že právě umění je důležitým prostředkem pro nalézání a prohlubování styčných bodů mezi národy. K tomu pozvala české studenty, profesory a zájemce na podobnou výstavu do Saska.

  Josephin Bunde, Denny Brückner, Patricia Detmering, Anne Grützner, Benjamin Hummtizsch, Martin Paul Müller, Simon Rosenthal und Diana Wehmeier

  Josephin Bunde, Denny Brückner, Patricia Detmering, Anne Grützner, Benjamin Hummtizsch, Martin Paul Müller, Simon Rosenthal und Diana Wehmeier
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  24.06.2013 – Tematické odpoledne Životní prostředí

  Tematické odpoledne Životní prostředí

  Tematické odpoledne Životní prostředí
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Dne 24. června 2013 se konalo v kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze tematické odpoledne věnované životnímu prostředí. Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii představil v rámci tří odborných přednášek z tematických okruhů Kvalita ovzduší, Oblast životního prostředí Lipsko a Rámcová směrnice EU o vodě a Rámcová směrnice EU o povodních výřez z širokého spektra svých úkolů. Jako výsledek zajímavé diskuze s českými hosty z příslušných ministerstev a úřadů města Prahy a dalšími zájemci mají následovat další tematická odpoledne v saských kontaktních kancelářích ve Vratislavi a v Praze.

  14.05.2013 – Státní tajemník Fiedler propaguje v Praze hospodářský region Sasko

  Státní tajemník Fiedler propaguje v Praze hospodářský region Sasko

  Státní tajemník Fiedler propaguje v Praze hospodářský region Sasko
  (© Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze)

  Státní tajemník Hartmut Fiedler byl 14. května 2013 hostem v kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze. Při své návštěvě prezentoval v rámci setkání s českými zástupci sdělovacích prostředků potenciály hospodářského regionu Sasko. Státního tajemníka Fiedlera doprovázel jednatel Společnosti na podporu hospodářství Saska (Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH), Peter Nothnagel. Během své návštěvy Fiedler zdůraznil, že Česká republika jako hospodářský partner Saska nabývá stále na významu.

  »Česká republika je nejen naším přímým sousedem, ale i velmi významným hospodářským partnerem Saska«, řekl státní tajemník Fiedler. »Česko je již dnes po Číně druhým nejdůležitějším obchodním partnerem pro saské podniky. O to důležitější je rozšířit prostřednictvím českých médií povědomí o rozsáhlých možnostech hospodářské spolupráce - a zaměřit tak ještě více pozornost potenciálních investorů na svobodný stát.«

  Česko je stejně jako Sasko vysoce vyspělou průmyslovou zemí s dlouhou tradicí a od roku 2004 je členem Evropské unie. S rostoucí hospodářskou silou by měly nyní objevit také české firmy svobodný stát jako cíl pro své investice. Státní tajemník Fiedler dále uvedl: »V rámci uvolnění pohybu pracovních sil došlo k otevření pracovních trhů obou zemí. Cílem politických aktérů proto musí být také další podpora propojování firem na obou stranách hranice.«

  Sasko nezaostává co do atraktivnosti pro investiční záměry za ostatními sousedními regiony Česka, jako je Bavorsko a Rakousko. Svobodný stát boduje například odborníky s vynikajícím vzděláním, četnými výzkumnými zařízeními a inovativními oborovými svazy jako Silicon Saxony. Stejný cíl má také Sasko-české hospodářské setkání večer v Bad Schandau, jehož se kromě státního tajemníka Fiedlera zúčastnili také zástupci českých a saských firem.

  06.02.2013 – Tisková konference Marketingové společnosti Horní Lužice-Dolní Slezsko (Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH)

  Před Mezinárodním veletrhem cestovního ruchu Holiday World se konala dne 6. února 2013 v kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze tisková konference Marketingové společnosti Horní Lužice-Dolní Slezsko (MGO). Kromě společnosti MGO, která prezentovala Horní Lužici jako turistickou zemi, se přítomným českým novinářům představila také Lužická země jezer (Lausitzer Seenland) a Parní železnice v Sasku (Dampfbahn – Route Sachsen). Pracovníci kontaktní kanceláře zahájili konferenci představením činnosti kontaktní kanceláře.

  Marginalspalte


  Illustration

  Informationen in deutscher Sprache

  Kontakt

  Kontaktní osoba

  Dr. David Michel

  © Institution