1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

21. zasedání Sasko-české pracovní skupiny

21. zasedání Sasko-české pracovní skupiny

21. zasedání Sasko-české pracovní skupiny
(© Saská státní kancelář)

Ve dnech 10. a 11. září 2013 se uskutečnilo v Schmochtitzu/Bautzenu 21. zasedání Sasko-české pracovní skupiny složené ze zástupců saských a českých ministerstev a euroregionů za společného předsednictví Referátu mezinárodních, interregionálních a přeshraničních vztahů Saské státní kanceláře a Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Jako hosté byli dočasně přítomni velvyslanec České republiky, pan Rudolf Jindrák, a generální konzulka České republiky v Drážďanech, paní Jarmila Krejčíková.

Velvyslanec pochválil ve svém pozdravném projevu příkladnou a věcnou spolupráci Saska a Česka, zabývající se problémy občanů obou zemí. Jako silný politický signál hodnotil otevření a práci kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze.

Předmětem diskuze v plénu byla mimo jiné témata jako protipovodňová ochrana, boj s drogovou kriminalitou a odborné vzdělávání. Stěžejními body další spolupráce budou ale i přeshraniční infrastrukturní projekty, spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu, kultury, v trestních věcech, v oblasti ochrany přírody a lékařství. Euroregiony jsou spolehlivými partnery při podpoře přeshraničních projektů a přispívají svými zkušenostmi při plánování příštího dotačního období 2014-2020.

Dne 11. září navštívila pracovní skupina Centrum ochrany přírody »Oberlausitzer Bergland e.V.« (Hornolužická pahorkatina) v Neukirchu. Jeho jednatel, pan Wolfgang Reiche, představil práci Centra ochrany přírody, které realizuje ve spolupráci s českými partnery již řadu let četné projekty Cíle 3. V rámci následující diskuze byly projednávány různé otázky a problémy a způsoby jejich řešení. Na závěr poděkovali spolupředsedové Sasko-české pracovní skupiny Centru ochrany přírody za zdařilou akci.

Marginalspalte


Illustration

Informationen in deutscher Sprache

© Institution