1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Státní ministryně pro rovnoprávné postavení a integraci při Saském státním ministerstvu sociálních věcí a ochrany spotřebitele

Petra Köpping

Petra Köpping

Petra Köpping
(© Sächsische Staatskanzlei)

  • narodila se 12. června 1958 v Nordhausenu
  • po maturitě vystudovala státovědu a práva
  • od roku 1989 do roku 1990 starostkou obce Großpösna
  • poté pracovala čtyři roky u jedné zdravotní pojišťovny
  • v roce 1994 opět starostkou obce Großpösna
  • od roku 2001 do roku 2008 zemským radou okresu Lipsko
  • až do prvního zvolení do zemského sněmu v roce 2009 poradkyní v bance Sächsische Aufbaubank

úkoly

Do oblasti působnosti státní ministryně pro rovnoprávné postavení mužů a žen a integraci imigrantů spadá politika rovnoprávnosti, zejména zlepšení rovnosti šancí žen a mužů na pracovním trhu, a dále integrace po přistěhování.

Marginalspalte


Illustration

© Institution