1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Evropa a mezinárodní záležitosti

Sjednocená a poklidná Evropa se v první polovině minulého století jevila jako nemyslitelná věc. Dnes se z Evropské unie stal významný faktor ve světové politice a globální ekonomice.

Evropská rovina ovlivňuje stále silněji náš všední život. Evropské právo určuje momentálně řadu oblastí našeho života, dochází k propojování ekonomik a zvyšování mobility – Evropa stále více srůstá napříč jednotlivými jazyky a kulturami. Sjednocení Evropy je tak úspěšným modelem.

Celosvětová propojení

Šedesát let od konce druhé světové války je více než polovina států Evropy sloučena v Evropské unii. K tomu navíc existuje velmi úzké partnerství a spolupráce s ostatními evropskými státy. To ale stále není vše: na mezinárodní úrovni dochází pořád k užšímu propojování ve všech oblastech.

Sasko uprostřed

Sasko je součástí tohoto vývoje. V Evropě zaujal tento svobodný stát pevné místo a úzce spolupracuje na ekonomické, politické a kulturní úrovni s dalšími státy a regiony.

Svobodný stát Sasko se ale nezapojuje pouze na evropské úrovni, nýbrž udržuje i síť dobrých vztahů za hranicemi EU.

Evropská unie

Evropská unie

To nejdůležitější k Evropské unii – od budování EU přes význam Saska po informační místa EU v Sasku.

Sasko ve světě

Sasko ve světě

Sasko udržuje dobré vztahy a partnerství nejen se svými sousedy, ale také s regiony a státy na celém světě.

Marginalspalte


Illustration

© Institution