1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Sasko ve světě

Sasko je zemí s velmi bohatými mezinárodními kontakty. Vzhledem ke své zeměpisné poloze v srdci Evropy a důležitým obchodním cestám, které zemí vedly, dokázalo Sasko za minulá století těžit z živé kulturní a hospodářské výměny daleko za svými hranicemi.

Mezinárodní spolupráce

Od roku 1990 Sasko udržuje všestrannou mezinárodní spolupráci s více než 30 státy. Významné těžiště této spolupráce přitom tvoří státy střední a východní Evropy. Mimoto je Sasko nakloněno budoucí spolupráci se zeměmi v Americe, Asii a na blízkém Východě.

  Rozmanitost projektů

  Široká paleta mezinárodních vztahů Saska zahrnuje regionální partnerství s osmi regiony, ale i spolupráci na konkrétních projektech nebo v tématicky specifických seskupeních.

  Vláda se snaží podporovat spolupráci saských institucí a nezávislých subjektů s dalšími regiony v Evropě a ve světě, a to vlastní činností, přispěním a prezentací.

   Teaserbild Gute Nachbarschaft

   Dobří sousedé

   Teaserbild Der Blick in andere Länder

   Pohled do jiných zemí

   Teaserbild Grenzüberschreitend Leben und Arbeiten

   Život a práce překračující hranice

   Marginalspalte


   Illustration

   © Institution