1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Evropská unie

Sasko leží v srdci Evropy. S posledním kolem rozšíření Evropské unie v roce 2007 se svobodný stát uvnitř Evropské unie dostal z okrajové polohy do centra. Sasko profituje z úzké spolupráce s přímými sousedy, s Polskem a Českou republikou. Stejně rozmanité vazby na další státy EU obohacují svobodný stát ve všech oblastech.

Pohled do budoucnosti

Sasko je v Evropě pevnou veličinou. Saská státní vláda a četní poslanci se v Bruselu zasazují o zájmy Saska v Evropské unii. Politicky jedná svobodný stát daleko za své hranice. V Evropské unii má Sasko také řadu spolehlivých ekonomických a kulturních partnerů.

Tím Sasko v Evropě přispívá k hospodářské, sociální a kulturní kohezi. Sasko otevřeně přijímá soutěž s dalšími regiony a podporuje vzájemné učení. Sdružování společných zájmů zvyšuje šance prosazení politických cílů v Evropské unii.

Evropská unie

Evropská unie

Ekonomická a politická – za posledních 50 let se evropské státy vázaly díky uzavírání smluv stále blíže na sebe.

Postavení saské evropské politiky

Postavení saské evropské politiky

Jaké hlavní body evropské politiky zastává Sasko? Jaká postavení hájí svobodný stát? A jak podporuje Evropská unie Sasko?

Sasko hýbe Evropou

Sasko hýbe Evropou

Svobodný stát má mnoho možností, jak se aktivně účastnit evropského dění – prostřednictvím Spolku nebo přímo v Bruselu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution