1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Dobří sousedé

Téměř 570 kilometrů dlouhá hranice spojuje Sasko s Polskem a s Českou republikou. Udržování a rozvíjení dobrých sousedských vztahů se zeměmi, které jsou nyní rovněž v EU, patří k nejdůležitějším politickým úkolům státní vlády. Na základě toho je přeshraniční spolupráce dokonce ustanovena v saské ústavě.

Úzce spjati

Sasko se stále více sbližuje se svými sousedy. Ve středu Evropy byl například založen přeshraniční prostor – euroregiony. Vznikají i úzká partnerství s jednotlivými regiony, četná společná prohlášení, dohody a projekty.

Euroregiony

Euroregiony

Sasko, Polsko a Česká republika rostou společně – prostřednictvím euroregionů.

Regionální partnerství

Regionální partnerství

Sasko a jeho sousedé spolupracují jako partneři v různých oborech.

Společné dohody

Společné dohody

Sasko, Polsko a Česká republika uzavírají dohody a iniciují projekty přesahující hranice.

Marginalspalte


Illustration

© Institution