1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Společné dohody

Společné dohody – děti si společně hrají v celodenních jeslích

Společné dohody – děti si společně hrají v celodenních jeslích
(© Shutterstock)

Spolupráce s přímými sousedy Saska, s Českou republikou a Polskem, má velmi dlouhou tradici. Udržování dobrých sousedských vztahů a řešení otázek přesahujících hranice je zásadním předpokladem rozvoje společného příhraničního regionu. Díky vstupu sousedních států do Evropské unie získala přeshraniční spolupráce novou dynamiku.

S Dolním Slezskem a severními Čechami se za uplynulé roky vytvořil důvěryhodný a spolehlivý základ spolupráce. V četných diskuzích se usilovalo o společnou notu a spolupráci. Přitom v popředí nebyla jen politická témata.

Spolupráce a projekty

Svobodný stát uzavřel se svými partnerskými regiony mnoho dohod a učinil konkrétní kroky ve spolupráci. Spektrum činností sahá od dvojjazyčných denních jeslí přes společné turistické projekty až po úzkou hospodářskou spolupráci. Vztah k sousedním státům resp. regionům se upevňuje a posiluje s každým krokem spolupráce.

Marginalspalte


Illustration

© Institution