1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Euroregiony

Pohled do údolí Labe – Saské Švýcarsko

Pohled do údolí Labe – Saské Švýcarsko
(© Shutterstock)

V regionech v sasko-polské a sasko-české příhraniční oblasti existuje čilá výměnu. K ulehčení této výměny se tyto oblasti úzce spojily a založily čtyři euroregiony.

Myšlenka

Euroregiony jsou sloučením okresů a obcí na vnitřních a vnějších hranicích EU s cílem podpory přeshraniční spolupráce. Základní myšlenkou přitom je překonání rozdělujícího účinku státních hranic, podpora přeshraničního setkávání lidí a využívání zvláštního potenciálu těchto regionů.

Organizace euroregionů

Aby se dosáhlo cílů, organizují se na obou stranách hranice euroregiony. Hlavní rovinou práce a kontaktním partnerem euroregionů je vždy příslušná kancelář. Tato kancelář je podporována a kontrolována nadnárodními rozhodujícími grémii (radou, prezidiem), které jí pomocí tématických pracovních skupin rovněž poskytují odborné poradenství, např. v oblasti ochrany životního prostředí, dopravy a sociálních záležitostí.

Úlohy

Mezi úkoly euroregionů patří mimo jiné:

  • přeshraniční regionální, projektový a realizační management
  • přenos informací a styk s veřejností
  • řízení sporů při protikladném vývoji
  • posilování konkurenceschopnosti celé oblasti

Podpora a financování

Podporovány jsou projekty v euroregionech pomocí zvláštních programů EU pro podporu, programu Interreg nebo jeho nástupce Ziel3. Rovněž státní vláda svobodného státu Sasko podporuje myšlenkově a finančně práci euroregionů. Tyto prostředky mají umožňovat především setkávání a spolupráci místních lidí.

Čtyři euroregiony

Čtyři euroregiony na sasko-polské a sasko-české hranici staví své hlavní body činnosti do tří tématických oblastí:

  • Ekologie/ochrana přírody
  • Cizinecký ruch/rekreace/volný čas
  • Kultura/sport

Bližší informace k aktuálním akcím a projektům naleznete na příslušné domovské webové stránce.

Marginalspalte


Illustration

© Institution