1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Financování rozhlasu

Financování rozhlasu

Financování rozhlasu
(© SK)

Veřejnoprávní rozhlas se financuje přednostně z rozhlasového poplatku. Tento poplatek pokrývá část nákladů, které vznikají veřejnoprávním rozhlasovým institucím na produkci, utváření a šíření rozhlasových a televizních programů. Obecně musí tento poplatek hradit každý účastník rozhlasu, i když nechce využívat programů veřejnoprávních rozhlasových institucí. Nepředstavuje tedy žádný výkon za protislužbu, nýbrž se jedná o prostředek, který zavedly země k financování rozhlasu v Německu. Rozhlasový poplatek je vázán výhradně na držení rozhlasového přijímače.

Povinnost odvodu rozhlasového poplatku plyne ze státní smlouvy o poplatku (RGebStV). Výše rozhlasového poplatku a jeho rozdělování je upraveno ve státní smlouvě o financování rozhlasu (RFinStV).

Další informace získáte u Centrály pro výběr poplatků (GEZ) na adrese

Marginalspalte


Illustration

© Institution