1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Rádio

Rádio

Rádio
(© SK)

Veřejnoprávní poskytovatelé

Středoněmecký rozhlas

Středoněmecký rozhlas Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) je zemská rozhlasová instituce Saska, Saska-Anhaltska a Durynska. Sídlí v Lipsku.

Rozhlas MDR je členem ARD a má právní formu instituce veřejného práva. Středoněmecký rozhlas šíří spolu s rozhlasem MDR 1 Radio Sachsen saský zemský program a navíc produkuje program v lužickosrbském jazyce. Mimoto je ve svobodném státě umožněn příjem nadregionálních programů MDR (MDR Info, MDR Figaro, Jump přes VKV, včetně výhradně digitální stanice MDR Klassik).

Deutschlandradio

Deutschlandradio vysílá dva programy po celém Německu. Deutschlandfunk má sídlo v Kolíně, zatímco Deutschlandradio Kultur sídlí v Berlíně. Oba programy lze přijímat v Sasku téměř celoplošně.

Deutschlandradio bylo založeno v roce 1994 na základě státní smlouvy všech spolkových zemí a jedná se o korporaci veřejného práva.

Program stanice Deutschlandradio neobsahuje reklamy. Financuje se z rozhlasových poplatků.

  Soukromí poskytovatelé

  Komerční a nekomerční poskytovatelé

  V Sasku v současné době vysílá zhruba 20 soukromých (komerčních) a několik nekomerčních rozhlasových programů na frekvencích VKV.

  Nositelem nekomerčních rozhlasových programů jsou neregistrované spolky, které svůj program utvářejí samostatně a nejsou orientované na zisk. Saský zemský úřad pro soukromý rozhlas a nová média (SLM) tyto programy podporuje.

  Marginalspalte


  Illustration

  © Institution