1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Przemysł (górnictwo oraz pozyskiwanie kamienia i kopalin, przemysł przetwórczy)

Poniższe dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników.

  • obroty ogółem w przemyśle saksońskim we wrześniu 2010 wzrosły w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 8,8 % do 4 300,0 mln. €; wartość odpowiedniego miesiąca poprzedniego roku została przekroczona o 5,9%.

Miesięczne kształtowanie się obrotów ogółem i wartości eksportu

Zakłady zatrudniające 50 i wiecej pracowników Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii

Zakłady zatrudniające 50 i wiecej pracowników Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii
(© SMWA)

  • wartość eksportu we wrześniu w porównaniu do sierpnia wzrosła o 10,1 % do 1 655,7 mln. €; w porównaniu do września 2009 jest o 6,0 % wyższa
  • stopa eksportu (udział wartości eksportu w obrotach ogółem)w przemyśle saksońskim we wrześniu 2010 w porównaniu do ubiegłego miesiąca wzrósł o 0,4 punkta % do 38,5 %; stopa odpowiedniego miesiąca poprzedniego roku (38,4%) została przekroczona o 0,1 punkta %.
  • wartość złożonych zleceń we wrześniu w porównaniu do sierpnia zwiększyła się o 3,3 % do 3 057,5 mln. €; w porównaniu do września 2009 wzrost o 11,8 %
  • liczba zatrudnionych we wrześniu 2010 w porównaniu do ubiegłego miesiąca wzrosła o 0,6 % do 192 100 osób; liczba zatrudnionych z września 2009 została przekroczona o 0,8 %

Miesięczna wysokość złożonych zleceń w saksońskim przemyśle

Zakłady zatrudniające 50 i więcej pracowników Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii

Zakłady zatrudniające 50 i więcej pracowników Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii
(© SMWA)

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2010 zatrudnienie w w przemyśle saksońskim zmniejszyło się o 2,0 % w porównaniu do odpowiedniego okresu poprzedniego roku, obroty ogółem wzrosły o 11,5 % a wartość eksportu wzrosła o 18,3 %. Stopa eksportu (udział wartości eksportu w obrotach ogółem) zwiększyła się z 35,5 % do 37,7 % (por.tabelę poniżej).

Okres czasu Zatrudnieni 1) Obroty ogółem Wartość eksportu Stopa eksportu 2)
osoby 1 000 € %
2009 styczeń-wrzesień 192 455 31 248 846 11 107 586 35,5
2010 styczeń-wrzesień 188 640 4 827 837 13 143 955 37,7
Zmiana 2010/2009 w % -2,0 11,5 18,3 2,2 3)
1) Średnia z miesięcy styczeń-wrzesień
2) Udział wartości eksportu w obrotach ogółem
3) Punkty procentowe
2010 wyniki tymczasowe
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii

Marginalspalte


Illustration

© Institution