1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Budownictwo

Poniższe dane dotyczą zakładów i przedsiębiorstw zatrudniających 20 i więcej pracowników.

  • obroty w budownictwie saksońskim we wrześniu 2010 wzrosły w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 3,4 % do 388,2 mln. €; w stosunku do września 2009 obroty były o 1,9 % wyższe
  • wartość wpływu zamówień we wrześniu w porównaniu do sierpnia spadła o 2,6 % do 269,4 mln. €; wartość odpowiedniego miesiąca minionego roku była o 16,0 % większa

Obroty i wpływ zamówień w budownictwie Saksonii

Zakłady przedsiębiorstw zatrudniające 20 i więcej pracowników Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii

Zakłady przedsiębiorstw zatrudniające 20 i więcej pracowników Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii
(© SMWA)

  • liczba zatrudnionych we wrześniu w stosunku do ubiegłego miesiąca wzrosła o 0,2 % do 31 000 osób; w porównaniu do września 2009 liczba zatrudnionych jest o 3,2 % względnie o 969 osób wyższa

Zatrudnienie w budownictwie saksońskim

Zakłady przedsiębiorstw zatrudniające 20 i więcej pracowników Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii

Zakłady przedsiębiorstw zatrudniające 20 i więcej pracowników Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii
(© SMWA)

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2010 zatrudnienie w budownictwie saksońskim (zakłady zatrudniające 20 i więcej pracowników) wzrosło w porównaniu do odpowiedniego okresu ubiegłego roku o 2,4 % a obroty ogółem zwiększyły się o 3,7 %. Wartość wpływu zamówień była o 4,3 % wyższa (por.tabelę poniżej).

Okres czasu Zatrudnieni 1) Obroty ogółem Wpływ zamówień
osoby 1 000 €
2009 styczeń-wrzesień 28 946 2 438 213 2 309 247
2010 styczeń-wrzesień 29 630 2 527 266 2 408 280
zmiana 2010/2009 w % 2,4 3,7 4,3
1) Średnia z miesięcy styczeń-wrzesień
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii

Marginalspalte


Illustration

© Institution