1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Kształtowanie się cen

  • Indeks cen detalicznych w Wolnym Państwie Saksonia w listopadzie 2010 w porównaniu do poprzedniego miesiąca bez zmian 109,6 (baza 2005=100)
  • Roczna stopa wzrostu cen w listopadzie wyniosła 1,5 % (poprzedni miesiąc: 1,4 %)

Kształtowanie się cen w Wolnym Państwie Saksonia

Rok / Miesiąc Indeks cen 1) zmiana w stosunku do ub. miesiąca zmiana w stosunku do roku
ub. lub anal. mies. ub. r.
2005=100 %
2005 Ø 100,0 * 1,6
2006 Ø 102,1 * 2,1
2007 Ø 104,8 * 2,6
2008 Ø 107,7 * 2,8
2009 Ø 108,1 * 0,4
2010  
   styczeń 108,2 -0,6 0,7
   luty 108,5 0,3 0,5
   marzec 109,2 0,6 1,3
   kwiecień 109,1 -0,1 1,1
   maj 109,2 0,1 1,1
   czerwiec 109,3 0,1 1,0
   lipiec 109,5 0,2 1,2
   sierpień 109,5 0,0 1,1
   wrzesień 109,6 0,1 1,5
   październik 109,6 0,0 1,4
   listopad 109,6 0,0 1,5
1) Koszty utrzymania wszystkich prywatnych gospodarstw rodzinnych w Saksonii;
Ø = średnia roczna
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii

Marginalspalte


Illustration

© Institution