1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Powstawanie nowych firm

  • w sierpniu 2010 zarejestrowano w Wolnym Państwie Saksonia 3 389 działalności gospodarczych, wśród nich znajdowało się 2 871 nowych firm; w stosunku do sierpnia 2009 liczba zgłoszonych działalności była o 101 wyższa
  • 2 703 działalności było wyrejestrowanych, przy czym w przypadku 2 205 z nich chodziło o rezygnację z działalności; w porównaniu do odpowiedniego miesiąca minionego roku liczba wyrejestrowanych działalności była o 114 wyższa

Aktualne dane o gospodarce Wolnego Państwa Saksonia

Rok / Miesiąc Zarejestrowanie
działalności
Wyrejestrowanie
działalności
Saldo rejestracji
i wyrejestrowania
1990 77 668 7 578 70 090
1991 91 992 30 788 61 204
1992 63 457 36 496 26 961
1993 54 209 34 038 20 171
1994 51 315 35 082 16 233
1995 51 067 38 718 12 349
1996* 45 337 36 167 9 170
1997 45 484 36 995 8 489
1998 45 582 38 819 6 763
1999 43 714 37 968 5 746
2000 39 433 36 960 2 473
2001 37 926 36 090 1 836
2002  35 681 34 931 750
2003**  41 946 32 599 9 347
2004 49 171 32 630 16 541
2005 45 386 35 776 9 610
2006 43 736 35 256 8 480
2007 39 038 34 965 4 073
2008 39 526 36 696 2 830
2009 38 639 35 094 3 536
2010  
   styczeń 3 248 3 577 -329
   luty 3 049 3 019 30
   marzec 3 727 2 871 856
   kwiecień 3 307 2 790 517
   maj 3 253 2 574 679
   czerwiec 3 513 2 902 611
   lipiec 2 689 2 224 465
   sierpień 3 389 2 703 686
Ogółem 1 006 479 706 328 300 151

* Od 1996 roku dane gromadzone są na innej podstawie prawnej (bez automatów do gry i branży turystycznej), stąd porównanie z okresem poprzednim możliwe jest jedynie w stopniu ograniczonym
** Od 2003 roku nowelizacja prawa o działalności gospodarczej, porównanie z latami minionymi jest więc możliwe w ograniczonym stopniu
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii

Marginalspalte


Illustration

© Institution