1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Niemiecki Bundesrat

Niemiecki Bundesrat w Berlinie

Niemiecki Bundesrat w Berlinie
(© Istockphoto)

Saksonia w niemieckim Bundesracie

Wolne Państwo Saksonii, jak inne kraje związkowe uczestniczy w Bundesracie w uchwalaniu ustaw federacji. Rozkład głosów w Bundesracie zależny jest od liczby mieszkańców poszczególnych krajów.

Z 69 miejsc Saksonia uzyskuje cztery. W Bundesracie zasiadają członkowie rządu danego kraju. Bundesrat uczestniczy bezpośrednio w procedurze uchwalania ustaw. Może wnosić ustawy do Bundestagu i uzyskuje wszystkie ustawy do zatwierdzenia.

Jeśli projekt ustawy znajduje w Bundestagu odpowiednią większość, jest on przekazywany jako ustawa do Bundesratu. Jeśli Bundesrat wyrazi zgodę na ustawę, może powołać Komisję Pośredniczącą. W Komisji Pośredniczącej zasiadają członkowie Bundestagu i Bundesratu w równej liczbie. Jeśli decyzje Komisji Pośredniczącej odbiegają od decyzji Bundestagu, konieczne jest ponowne sporządzenie decyzji w Bundestagu.

W przypadku ustaw wymagających zgody konieczna jest zgoda Bundestagu. Są to przykładowo ustawy, które dotyczą finansów lub też administracji kraju lub też ustaw zmieniających konstytucję.

W przypadku ustaw wobec których wniesiono sprzeciw Bundestag może wprowadzić ustawę w życie, jeśli w Komisji Pośredniczącej nie dojdzie do porozumienia. W tym przypadku konieczne jest jednak ponowne głosowanie w Bundestagu z zapewnieniem bezwzględnej większości.

Marginalspalte


Illustration

© Institution