1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saksońska Reprezentacja Kraju [Landesvertretung]

Landesvertretung Saksonii w Berlinie

Landesvertretung Saksonii w Berlinie
(© Saksońska Kancelaria Państwowa)

Każdy niemiecki kraj związkowy dysponuje swoją reprezentacją w Berlinie. Pomiędzy poszczególnymi reprezentacjami istnieją powiązania formalne i nieformalne. Intensywna wymiana jest istotna w codziennym życiu politycznym i ma znaczący wpływ na podejmowane decyzje.

Reprezentacja Saksonii dba o interesy Wolnego Państwa Saksonii we współpracy z rządem federalnym. Współpraca obejmuje przygotowywanie posiedzeń Rady Federalnej (Bundesratu), towarzyszeniu i obserwacji posiedzeń Bundestagu oraz jego komisji i informuje rząd Saksonii odnośnie wszystkich istotnych wydarzeń politycznych.
W ramach reprezentacji Saksonii dochodzi do spotkań prezesa rady ministrów oraz ministrów różnych krajów federalnych. To tu odbywają się konferencje ministrów i spotkania innych reprezentantów wysokiej rangi poszczególnych krajów oraz federacji.

Ponadto Landesvertretung w Saksonii ma za zadanie dbać o interesy swojego kraju. To partner kontaktowy Rady oraz obywateli, instytucji, partii, reprezentantów dyplomatycznych, prasy, radia i telewizji, kościoła oraz innych związków.

Dzięki  organizowaniu różnych imprez Wolne Państwo Saksonia jest reprezentowane ponad regionami. To rodzaj okna na Saksonię.

Marginalspalte


Illustration

© Institution