1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Godło

Godło Saksonii

Godło Landtagu, Wolnego Państwa i sygnet Saksonii

Godło Landtagu, Wolnego Państwa i sygnet Saksonii
(© Saksońska Kancelaria Państwowa)

Szyld saksońskiego Godła jest podzielony na dziewięć części złotych i czarnych. Wieniec przebiegający z lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu dzieli godło.

Ruty w godle odnoszą się prawdopodobnie do tego, że książęta von Sachsen – Wittenberg w roku 1200 zrezygnowali z ziemi ich linii w regionie Niedersachsen- Lauenburg. Ruty te w przedstawionej formie odpowiadają zdobieniom gotyku.

Historia

Godło Saksonii jest powiązane z książętami Askanier regionu Dolnej Łaby i Dolnej Saksonii, którzy w 11 wieku żyli między Harzvorland i Flaming.

Gdy linia Askanier 1422 wymarła, niemiecki książe Sigismund przekazał Księstwo Sachsen grafowi Fryderykowi (Friedrich der Streitbare von Meißen ). Przekazanie Saksonii dało mu prawo do wyboru niemieckiego księcia jako jednemu spośród siedmiu. Z tym przekazaniem godło przeniesione zostało na Wettinów i przemieściło się w górę Łaby podobnie jak i nazwa »Saksonia«.

W roku 1918 utworzono Wolne Państwo, które związało się z przekazanym godłem Saksonii z rutami oraz czarno-złotymi pasami. W roku 1990 także kraj związkowy Saksonia utrzymał tę tradycję.

Administracja Wolnego Państwa Saksonii korzysta ze skromnej prostej formy, podczas gdy Landtag podkreśla saksońską przeszłość barokową wersją tego znaku. Godło może być umieszczone także w centralnej części saksońskiej flagi.

Sygnet Saksonii

Stosowany symbol Saksonii jest godłem narodowym. Może być używany tylko przez wybrane osoby i instytucje. Zalicza się tu rząd Saksonii, Prezes rady ministrów, prezydent i członkowie saksońskiego Landtagu jak również urzędy, sądy i notariusze Wolnego Państwa Saksonia. Dokładne zasady są zawarte w rozporządzeniu rządu Saksonii odnośnie zastosowania godła:

Aby także związki, firmy, organizacje i inne prywatne instytucje mogły podkreślić przynależność do Wolnego Państwa, saksoński rząd wydał w roku 1993 oznaczenie w postaci sygnetu. Może ono być stosowane przez każdego.

Dla niektórych użytkowników był on jednak zbyt skromny i zbyt nowoczesny. Dlatego rząd Saksonii 1 stycznia 2009 wprowadził kolejne oznaczenie. Nowe oznaczenie w sposób bardziej ścisły odnosi się do godła Saksonii i może być dowolnie stosowane.

Marginalspalte


Illustration

© Institution