1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Minister środowiska i rolnictwa

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt
(© SMUL/DigiArt Fotografie & Design, shutterstock, fotolia)

Krótka notka biograficzna

Thomas Schmidt (CDU) urodził się 7 marca 1961 roku w Burgstädt. Po maturze i zakończeniu szkoły w zawodzie agrotechnik w latach 1982 – 1987 studiował na uniwersytecie, gdzie uzyskał dyplom inżyniera rolnictwa. W latach 1987 – 1991 był dyrektorem technicznym w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a w 1991 roku objął kierownictwo w rolniczej spółce z o.o.

Od 2004 roku jest członkiem saksońskiego parlamentu krajowego (Landtagu). Schmidt pełni honorowe funkcje, działając między innymi w Saksońskim Związku Gospodarczym, Saksońskim Zrzeszeniu Rolników oraz Inicjatywie Saksonia Południowo-Wschodnia.

Marginalspalte


Illustration

© Institution