1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Minister edukacji

Brunhild Kurth

Brunhild Kurth

Brunhild Kurth
(© ddp, fotolia, SK)

Krótka biografia

 • ur. 28 kwietnia 1954 w Burgstädt, mężatka, jedno dziecko
 • od 1972 do 1976 studia na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze ukończone z dyplomem nauczyciela biologii i chemii
 • od 1976 praca jako nauczycielka
 • od 1990 dyrektor gimnazjum w Burgstädt
 • od 2001 dyrektor referatu 35 – gimnazja, gimnazja wieczorowe, licea wieczorowe – w Saksońskim Ministerstwie Kultury
 • od 2004 dyrektor Regionalnego Urzędu Szkolnego w Zwickau
 • od 2007 dyrektor Saksońskiej Agencji Oświatowej
 • od 2011 dyrektor oddziału regionalnego Saksońskiej Agencji Oświatowej w Chemnitz i zastępca dyrektora Saksońskiej Agencji Oświatowej
 • od 22 marca 2012 saksońska Minister edukacji

Zakres zadań

Ministerstwo kultury jest najwyższym organem nadzorującym szkoły. Jest ono odpowiedzialne za:

 • edukację przedszkolną i szkolną oraz wychowanie w placówkach dziennej opieki nad dziećmi, szkołach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach dla dorosłych
 • planowanie edukacji, pracę nad programem nauczania, planowanie rozwoju szkolnictwa i ocenę szkół
 • promowanie ofert całodniowych
 • sprawy nauczycieli
 • kształcenie i dokształcanie nauczycieli, prowadzenie egzaminów nauczycielskich uprawniających do nauczania
 • uznawanie i ocenę wykształcenia końcowego
 • promowanie języka niemieckiego za granicą, włącznie z delegowaniem nauczycieli
 • kontrolę i akceptację egzaminów dla tłumaczy ustnych i pisemnych
 • ponadregionalne i międzynarodowe sprawy polityki edukacyjnej
 • sprawy szkolne Łużyczan.

Do zadań urzędu należą również sprawy sportu i edukacji kulturalnej oraz wspieranie budowy ośrodków szkolnych i sportowych. W nazwie „ministerstwo kultury” zawarte jest historycznie zrośnięte połączenie edukacji i kościoła. Opracowywane są więc tutaj również sprawy ogólne kościołów i wspólnot religijnych dotyczące stosunku państwa i kościoła.

Za tematy kształcenia ustawicznego odpowiada resort kultury we współpracy z innymi ministerstwami.

Polityczną edukację na poziomie ponadpartyjnym oferuje Saksońska Centrala Krajowa ds. Edukacji Politycznej (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)).
Ministerstwo kultury współpracuje z wieloma partnerami. Należą do nich w szczególności Krajowa Rada Oświatowa (Landesbildungsrat), Krajowa Rada Rodzicielska (Landeselternrat), Krajowa Rada Uczniowska (Landesschülerrat) oraz Krajowa Rada ds. Kształcenia Dorosłych (Landesbeirat für Erwachsenenbildung).

Aspekty polityczne

Edukacja otwiera szanse na przyszłość dla każdego z nas i dla naszego kraju.

Każdy uczeń w Saksonii powinien mieć możliwość jak najlepszego rozwoju swych indywidualnych zdolności, predyspozycji i talentu. Oprócz zdobywania praktycznej wiedzy, kompetencji i wartości należy tutaj także kultura nauczania charakteryzująca się tolerancją i demokratycznym współistnieniem, jak również radością z ruchu i sportu.

Chciałabym wspierać nauczycielki i nauczycieli w ich odpowiedzialnej pracy. Razem będziemy szukać sposobów, aby stworzyć podstawy do zapewnienia środków dydaktycznych, zwiększyć szacunek społeczeństwa dla tego zawodu oraz wzmocnić autonomię szkół.

Najważniejszy jest początek. Poprzez zazębienie edukacji przedszkolnej i szkolnej, naszego dwuczłonowego systemu szkolnictwa oraz naszych programów nauczania, stworzyliśmy dobrą podstawę, którą należy teraz doskonalić.

Dzieci to przyszłość naszego społeczeństwa. Dlatego też uważam za tak ważne zacieśnienie współpracy szkół i placówek dziennej opieki nad dziećmi z rodzicami, innymi ośrodkami oświaty, przedsiębiorstwami i partnerami honorowymi.

Marginalspalte


Illustration

© Institution