1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Minister Finansów

Prof. Dr. Georg Unland

Prof. Dr. Georg Unland

Prof. Dr. Georg Unland
(© Jörn Haufe, fotolia)

Krótka notka biograficzna

  • Urodzony 14.11.1953 r. w Bocholt, żonaty, czworo dzieci
  • Mgr inż. w zakresie budowy maszyn
  • 1980 r. – nadanie stopnia doktorskiego na Politechnice Darmstadt (dr inż.)
  • Praca zawodowa w firmach: Wella AG w Darmstadt, Krupp Polysius AG w Beckum/ Westfalen i Polysius Corp. (spółka-córka) w USA
  • 1993 r. - przeprowadzka do Saksonii
  • 1993 r. - profesor, autorytet w dziedzinie maszyn przeróbkowych, a od 2000 r. rektor Uniwersytetu Technicznego Akademii Górniczej we Freibergu (Technische Universität Bergakademie Freiberg)
  • Od 18 czerwca 2008 r. Minister Finansów Kraju Związkowego Saksonia

Zakres zadań

Saksoński minister finansów - władca pieniędzy i spec od liczenia - odpowiada za politykę budżetową, finansową i podatkową. Pod jego kierownictwem tworzony jest budżet. Wspólnie z kolegami z gabinetu przedstawia parlamentowi propozycje podziału dysponowanych środków. Miliony cyfr determinują nasze złożone sprawy publiczne, jak na przykład zgodność klucza personalnego oraz to, czy pieniądze mają być przeznaczone na restaurowanie zamków, wspieranie przedsiębiorstw, czy też na budowę nowych dróg.

Minister finansów to pan saksońskich zamków i ogrodów. Ponadto odpowiada on za zarządzanie nieruchomościami i udziałami, prawo opłacania urzędników, sędziów i pracobiorców Wolnego Państwa oraz realizację ustaw podatkowych w urzędach skarbowych.

Marginalspalte


Illustration

© Institution