1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Wybory

Wybory w Saksonii

Wybory w Saksonii
(© Fotolia)

Spojrzenie na super rok wyborczy 2009

Latem 2009 podejmowano wiele istotnych decyzji. W trzech wyznaczonych terminach głosowania obywatele mieli możliwość podjęcia decyzji w zakresie polityki prowadzonej w ojczyźnie, Europie i w Niemczech.

Wybory do Landtagu w Saksonii

Wyniki wyborów do Landtagu w roku 2009 w Saksonii

Wyniki wyborów do Landtagu w roku 2009 w Saksonii
(© Saksonska Kancelaria Panstwowa/Urząd Statystyczny)

Dnia 30 sierpnia 2009 mieszkańcy Saksonii wybierali posłów do Landtagu Saksonii. Każdy uprawniony do głosowania obywatel w 60 okręgach wyborczych decydował korzystając z dwóch głosów o składzie parlamentu. Pierwszym głosem wybierał kandydata w swoim okręgu wyborczym. Drugi głos oddawany był na partię. Po wyborach do Landtagu CDU stało się najsilniejszą frakcją uzyskując 40,2 procent głosów. Wspólnie z FDP (10 procent) CDU tworzy nowy czarno-żółty rząd koalicyjny. Drugą co do wpływu siłą w Saksonii jest partia DIE LINKE z wynikiem 20,6 procent, na SPD zdecydowało się 10,4 procent wyborców, GRUNE osiągnęła wynik 6,4 procent a NPD 5,6 procent głosów wyborców. Łącznie w parlamencie krajowym zasiadają 132 posłowie.

W przypadku inaugurującego posiedzenia 5 Landtagu Saksonii dnia 29 września 2009 Stanislaw Tillich (CDU) ponownie został wybrany na Prezesa rady ministrów. Tym samym Tillich rozpoczyna drugi okres urzędowania w Wolnym Państwie. Dzień po powtórnym wyborze Prezes rady ministrów Saksonii mianował swój nowy gabinet.

Co pięć lat w Saksonii wybierany jest nowy Landtag. Każdy uprawniony do głosowania obywatel decyduje korzystając z dwóch głosów o składzie parlamentu. Pierwszym głosem wybiera kandydata w swoim okręgu wyborczym. Drugi głos oddawany jest na partię. Uprawnieni do głosowania są wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 rok życia i mają swoje miejsce zamieszkania w Saksonii.

Jak przeprowadzane są wybory w Saksonii

Wolne Państwo Saksonia podzielone jest na 60 okręgów wyborczych. Podczas wyborów do Landtagu w każdym okręgu wyborczym o miejsce ubiega się maksymalnie jeden kandydat z danej partii. Kandydat, który uzyska w danym okręgu wyborczym najwięcej głosów bezpośrednich (głos pierwszy), uzyskuje miejsce posła w Landtagu (mandat bezpośredni) i reprezentuje w nim swój okręg wyborczy. Połowa ze 120 posłów do Landtagu jest w taki sposób wybierana bezpośrednio. Wybór ten określany jest jako wybór osobowy lub wybór większości.

Podział pozostałych 60 mandatów uzgadniany jest na zasadzie porównawczej. Przy tym uwzględniana jest każda partia, która uzyskała przynajmniej 5 procent głosów wyborców (drugi głos). Stosunek głosów postawionych na listach decyduje o podziale drugiej połowy 120 głosów.

Wybory komunalne i wybory do Parlamentu Europejskiego

Wstęp do szczególnego roku wyborczego w Saksonii tworzyły dnia 7 czerwca 2009 wybory komunalne i wybory saksońskich posłów do Parlamentu Europejskiego.

Wybory komunalne to wybory do rad miejscowości, rad gmin i rad powiatów jak również wybory burmistrzów i starostów. W sumie wybierano na nowo 491 członków rad miejskich i gminnych. W sześciu gminach Saksonii podejmowano także decyzje odnośnie zarządu gmin.

CDU ponownie stało się najsilniejszą frakcją polityczną w miejskich i gminnych wyborach do parlamentów. Zgodnie z danymi urzędu statystycznego Unia uzyskała udział głosów o wartości 32,7 procent. Drugą frakcją ponownie stała się partia Wolnych wyborców »Freie Wähler« z wynikiem 24,6 procent. Partia DIE LINKE osiągneła w całym kraju jedynie 15,4 procent. SPD podczas wyborów komunalnych uzyskała 10,9 procent, GRUNE – 5,1 procent głosów a NPD 2,3 procent.

Podczas wyborów Europejskich saksońska CDU uzyskała 35,3 procent głosów, DIE LINKE 20,1 procent i SPD 11,7 procent. Na FDP zagłosowało 9,8 procent wyborców a na GRUNE 6,7 procent. Przy tym dwóch posłów CDU, dwóch posłów LINKE oraz po jednym z SPD i FDP uzyskało mandat europejski.

Marginalspalte


Illustration

© Institution