1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saksoński Landtag

Saksoński Landtag

Saksoński Landtag
(© Sylvio Dittrich)

Saksoński Landtag

Saksoński Landtag to organ legislacyjny. Z reguły liczy 120 reprezentantów, którzy są wybierani przez obywateli w wyborach bezpośrednich co pięć lat. Reprezentanci opracowują i uchwalają ustawy  oraz kontrolują rząd.

Obrady Landtagu są poza niewielkimi wyjątkami, publiczne. Jako obywatele mogą państwo być obecni w trakcie obrad bez wezwania.

Marginalspalte


Illustration

© Institution