1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Konstytucja

Konstytucja Republiki Federalnej i Konstytucja Saksonii

Konstytucja Republiki Federalnej i Konstytucja Saksonii
(© Sandstein Neue Medien)

Konstytucja Saksonii

Po Pokojowej Rewolucji w Niemczech w roku 1990 na miejscu byłego NRD powstały nowe struktury krajowe. Od tamtej chwili Saksonia znów jest Wolnym Państwem.

Podczas opracowywania konstytucji Komisja prawa i konstytucji delegowana z Landtagu koncentrowała się na różnych projektach. Pierwszy z nich przedłożyła w marcu 1990 »grupa 20«. Później utworzona została grupa robocza, która z udziałem ludności utworzyła projekt konstytucji określany jako »Gohrischen Verfassungsentwurf« . Został on wniesiony do saksońskiego Landtagu przez frakcje CDU i FDP oraz poparty przez frakcję SPD. Równolegle powstał »Leipziger Hochschullehrerentwurf« [projekt nauczycieli akademickich z Lipska, popierany przez frakcje Linke Liste/PDS i Bündnis 90/Grüne.

Obowiązująca dziś konstytucja Wolnego Państwa Saksonii została ostatecznie obwieszczona dnia 27 maja 1992. Landtag Saksonii przyjął ją dnia 6 czerwca 1992 niezbędną większością dwóch trzecich głosów. Tego samego dnia weszła w życie.

Tekst konstytucji

W 141 artykułach konstytucja reguluje wszystkie najważniejsze kwestie wspólnego bytowania osób w Wolnym Państwie. Należą tu kwestie praw podstawowych, Landtagu, rządu państwa ale także ustawodawstwa, prawodawstwa, kościoła i wspólnot religijnych.

Marginalspalte


Illustration

© Institution