1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Dlaczego Wolne Państwo?

Ostatni król saksoński Fryderyk August III.

Ostatni król saksoński Fryderyk August III.
(© Deutsche Fotothek, SLUB/ Shutterstock)

Dlaczego Saksonia jest Wolnym Państwem.

Oznaczenie »Wolne Państwo« wskazuje na demokratyczną tradycję Saksonii. Odpowiednik francuskiego słowa »République« podkreśla, że kraj rządzony jest przez wolnych obywateli nie zaś suwerena.

Przez sto lat Saksonia była królestwem. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej w Niemczech zlikwidowana została monarchia a rada robotników i żołnierzy powołała 10 listopada »Republikę Saksonii«. Trzy dni później abdykował król Fryderyk August III. Oznacznie »republika« nie było długo stosowane, niemieckie pojęcie Wolnego Państwa »Freistaat« zostało chętniej przyjęte.

W lutym 1919 wybrana została pierwsza »Saksońska Izba Narodowa« Kiedy 28 lutego uchwaliła »Tymczasową ustawę zasadniczą dla Wolnego Państwa Saksonii«, oznaczenie stało się urzędowe. Także w uchwalonej 1 listopada 1920 ostatecznej wersji konstytucji pojęcie to zostało zachowane.

Na mocy ustawy o »włączeniu krajów do rzeszy« z dnia 31 marca 1933 Wolne Państwo zostało zlikwidowane i utracona została forma demokracji parlamentarnej. Także w NRD Wolne Państwo nie odgrywało żadnej roli. Obszar kraju został podzielony na trzy regiony administracyjne.

Dopiero po Pokojowej Rewolucji w Niemczech nawiązano podczas tworzenia nowej struktury kraju w 1990 roku do tradycji demokratycznej Wolnego Państwa.

Wolne Państwo Saksonia nie posiada żadnych specjalnych przywilejów w stosunku do innych krajów związkowych, jednak ma znacznie dłuższą tradycję państwowości.

Marginalspalte


Illustration

© Institution