1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Życie i praca w regionach przygranicznych

Życie i praca w regionach przygranicznych

Życie i praca w regionach przygranicznych
(© Shutterstock)

W erze globalizacji szczególnie ważne jest, aby być i pozostać elastycznym. Widać to właśnie najbardziej na rynku pracy. Posiadanie miejsca pracy w pobliżu miejsca zamieszkania stało się już niemal luksusem. Wielu ludzi codziennie dojeżdża do pracy w odległych miejscach, nie zatrzymując się nawet przed granicą państwa.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) swobodny przepływ pracowników jest podstawowym prawem. Obywatele kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą pracować w innym należącym do niego kraju na tych samych warunkach, co obywatele tegoż kraju. Ponadto obywatele UE nie potrzebują już zezwolenia na pracę w obrębie samej unii. Ograniczenia obowiązują jeszcze do 2011 roku jedynie dla państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 roku lub później.

Poszukiwanie pracy i mieszkania w różnych zakątkach globu wspierane jest przez wiele instytucji. Pomocny w poszukiwaniu zatrudnienia za granicą może być także miejscowy urząd pracy w Państwa mieście bądź gminie, jak również Centralne Biuro Pośrednictwa Pracy przy Federalnym Urzędzie Pracy w Bonn. Placówki te dysponują bazą danych (SIS) z zagranicznymi ofertami zatrudnienia oraz listą doradców EURES w Niemczech.

Marginalspalte


Illustration

© Institution