1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Wspólne uzgodnienia

Wspólne uzgodnienia

Wspólne uzgodnienia
(© Shutterstock)

Oprócz bliskich stosunków z bezpośrednimi sąsiadami Wolne Państwo Saksonia zbudowało sieć współpracy z wieloma regionami i krajami na całym świecie. Każde partnerstwo jest czymś szczególnym, a każdy wspólny projekt przyczynia się do zbliżenia Saksonii z jej regionem partnerskim.

Szeroko zakrojona współpraca

Saksonia utrzymuje różnorodną współpracę z różnymi regionami i państwami europejskimi oraz spoza Europy. Współpraca nie kręci się wokół jednego tylko tematu, lecz przebiega wielopłaszczyznowo. Spektrum działań rozciąga się od regularnej wymiany młodzieży szkolnej poprzez organizowanie wspólnych forów gospodarczych aż po wspólne działania w zakresie ochrony klimatu czy zwalczania terroryzmu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution