1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Partnerstwa regionalne

Partnerstwa regionalne

Partnerstwa regionalne
(© Shutterstock)

Najbardziej intensywną formę współpracy stanowią w przypadku Saksonii partnerstwa międzyregionalne. Są one oficjalnie inicjowane przez rządy regionów w wielu obszarach i w odniesieniu do wielu grup społecznych.

Organizacja partnerstwa

Podstawą partnerstwa międzyregionalnego jest Wspólne Oświadczenie o Współpracy, które jest wyrazem obustronnej woli politycznej do współpracy w wielu dziedzinach. Partnerstwo regionalne przyczynia się do instytucjonalizacji podjętych wcześniej działań, które dodatkowo wspierane są politycznie i finansowo. Związki partnerskie po stronie saksońskiej koordynowane są przez kancelarię państwową bądź Ministerstwo Gospodarki i Pracy (w odniesieniu do Węgier).

Alberta

Alberta/Kanada

Od 2002 roku utrzymywane są bliskie kontakty między Saksonią i kanadyjską prowincją Alberta.

Bretagne

Bretania/Francja

Z Bretanią Saksonia utrzymuje stosunek partnerski już od 1995 roku.

Hubei

Hubei/Chiny

Chińska prowincja Hubei jest godnym zaufania partnerem Saksonii od 2007 roku.

Slowakei

Słowacja

Stosunki między Wolnym Państwem a Słowacją są stale rozwijane od połowy lat dziewięćdziesiątych.

Ungarn

Węgry

Partnerstwo Węgier i Saksonii datuje się na rok 1993.

Marginalspalte


Illustration

© Institution