1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Skutki

Zmiany demograficzne mają wpływ na prawie wszystkie obszary życia. Przy tym krystalizują się określone kwestie, w przypadku których spadek ilości mieszkańców staje się szczególnie dotkliwy. Jednocześnie istnieją duże szanse wywierania wpływu poprzez podejmowanie działań w odpowiednim terminie.

Odpowiedzi na pytania w zakresie oddziaływania przemian demograficznych na kraj można znaleźć tutaj.

Marginalspalte


Illustration

© Institution