1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Zdrowie i opieka

Jaki wpływ mają zmiany demograficzne na system opieki i służbę zdrowia?

Wbrew ogólnej tendencji do zmniejszania się liczby mieszkańców w Wolnym Państwie, liczba mieszkańców w grupach wiekowych powyżej 50 lat stale wzrasta. Kobiety i mężczyźni w Saksonii pozostają wprawdzie długo sprawni, jednak są coraz starsi. Do 2020 liczba osób w grupach wiekowych wymagających opieki powyżej 80 roku życia zwiększy wynosząc nawet jedną dziesiątą całkowitej liczby mieszkańców. Może to prowadzić do sytuacji w której zakres zapotrzebowania w systemie ochrony zdrowia i opieki będzie się zwiększał pomimo zmniejszającej się liczby ludności.

Jaki wpływ mają zmiany demograficzne na system opieki?

Często młodzi mieszkańcy Saksonii korzystają z atrakcyjnych ofert pracy i opuszczają ojczyznę, by osiedlać się w pobliżu miejsca pracy, podczas gdy ich rodzice pozostają na miejscu. Gdy rodzice wymagają opieki dla dzieci coraz trudniejsze jest zapewnienie im wystarczającego wsparcia w związku z dużymi odległościami. Brak rodzinnej opieki będzie zastępowany coraz częściej opieką ambulatoryjną i stacjonarną a także wsparciem sąsiedzkim i dobrowolnym zaangażowaniem ze strony odpowiednich organizacji.

Jakie skutki wynikają dla zapewnienia ochrony zdrowia w Wolnym Państwie?

Zmniejszająca się liczba mieszkańców powoduje, że zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej staje się bardziej kosztowne. W Saksonii szczególnie w regionach gdzie mieszka mniej osób należy się liczyć z większymi kosztami na potrzeby służby zdrowia oraz koniecznością wprowadzania alternatywnych rozwiązań.

Zmiany demograficzne odzwierciedlone są także w strukturze wiekowej lekarzy praktykujących w Saksonii. W niedługiej przyszłości duża liczba lekarzy przejdzie na emeryturę i będzie ona większa niż liczba osób kształconych teraz na wydziałach medycznych uniwersytetów w Saksonii.

Marginalspalte


Illustration

© Institution