1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Rozwój regionalny i transport

Jaki wpływ mają zmiany demograficzne na rozwój miast i gmin w Saksonii?

Demograficzne przemiany przejawiają się w różny sposób w poszczególnych regionach i miastach Saksonii. I tak w szczególności miasta Lipsk i Drezno mogą się liczyć do 2020 z lekkim przyrostem liczby mieszkańców, podczas gdy liczba mieszkańców na dużym obszarze regionu Ostsachsen będzie się zmniejszać. Dlatego w przyszłości obok siebie znajdować się będą kurczące się i rozrastające się regiony. Ludność będzie się koncentrować coraz bardziej w określonych centrach.

Nawet jeśli zagęszczenie ludności w związku ze zmniejszeniem jej ilości zmniejszy się do roku 2020, Saksonia będzie w Europie jednym z najgęściej zasiedlonych regionów.

Jakie są skutki przemian demograficznych w przypadku rynku mieszkaniowego?

W regionach Saksonii, gdzie znajduje się wystarczająca liczba dzieci i osiedlają się kolejne osoby, wielkość gospodarstw domowych zmniejsza się. To oznacza, że jest coraz więcej jedno- i dwuosobowych gospodarstw, podczas gdy liczba gospodarstw z trzema, czterema lub większą liczbą osób jest coraz mniejsza. Jednocześnie spada ogólna liczba gospodarstw domowych. Tendencyjnie w wielu miejscach oferta mieszkaniowa będzie przekraczać popyt co może prowadzić do występowania pustostanów.

Aby zareagować na ten problem, konieczne jest sprzedawanie mieszkań z rynku, ponieważ tak długo, jak długo są one puste, są bez wartości.

Jednocześnie konieczne jest wzmacnianie części oferty mieszkaniowej, na którą będzie większe zapotrzebowanie w przyszłości. I tak na przykład zwiększająca się liczba osób starszych będzie prowadzić do zwiększenia popytu na mieszkania małe, przystosowane dla osób starszych.

Czy zmniejszenie liczby ludności spowoduje spadek standardu życiowego?

Dopasowanie publicznej infrastruktury i zmniejszająca się liczba mieszkańców może prowadzić do sytuacji, w której różne świadczenia publicznej opieki zostaną w zależności od gmin i regionów znacząco zredukowane. To samo dotyczy świadczeń prywatnych. Niektóre ze skutków można złagodzić za pomocą ofert inteligentnych, mobilnych usługodawców, którzy mogą przemieszczać się z gminy do gminy w określone dni sprzedając np. produkty spożywcze w miejscach, w których supermarkety zostały zamknięte.

Jaki wpływ ma zmniejszenie liczby mieszkańców na publiczne środki komunikacji/ transportu?

W regionach, w których zmniejsza się liczba mieszkańców redukowana będzie także liczba osób korzystających z publicznego transportu. Mniej pasażerów powoduje zwiększenie kosztów utrzymania istniejących sieci. Wskutek tego w szczególności w mało zasiedlonych, wiejskich regionach, autobusy i pociągi będą jeździć rzadziej w ciągu dnia lub tygodnia względnie sieć odcinków zostanie zredukowana. Konieczne jest opracowanie w tym zakresie alternatywnych rozwiązań, aby przede wszystkim utrzymać mobilność dzieci, młodzieży i starszych.

Marginalspalte


Illustration

© Institution